5 juni 2020

Woorden van eeuwig leven

Johannes 6:68 Simon Petrus antwoordde Hem: Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven;

De leerlingen van Jezus zagen dagelijks wonderen en de bijzondere levensstijl van Jezus.
Toch waren ze het meest geraakt door de boodschap van Jezus. De woorden die Hij sprak deed iets in hun binnenste. Het waren scheppende leven gevende woorden. Het gaf hun innerlijke kracht, nieuwe hoop en geloof. De woorden van Jezus veranderde hun leven radicaal.
Ze ontvingen kennis en inzicht van de geestelijke wereld en leerde de diepe betekenis van het leven. Ze gingen daardoor anders leven en werden later de verkondigers van dit nieuwe Leven.
Ook de leerlingen van Jezus deden tekenen en wonderen vanuit dat nieuwe inzicht. Maar het ging niet om deze wonderen. De leerlingen hadden de taak de mensen de boodschap van Jezus door te geven. De boodschap van liefde en genade. Van vergeving en herstel. De boodschap van het koninkrijk van God.
Net als Simon Petrus mogen ook wij aan de voeten van Jezus gaan zitten en luisteren naar Zijn Woorden van Leven. De zuiverste bron om deze woorden tot je te nemen is de Bijbel, met name de vier evangeliën van Jezus. Deze evangeliën beschrijven het leven en de boodschap van Jezus. De rest van het nieuwe testament is een uitwerking van het onderwijs van Jezus.

Gebed

Heer Jezus,

U heeft woorden van Leven. Uw woorden zijn voedsel voor de ziel.
Uw woorden brengen genezing voor geest, ziel en lichaam.
Uw woorden brengen orde in chaos.
Uw woorden brengen vrede, rust en hoop in onrust, angst en wanhoop.
Uw woorden brengen verzoening in conflicten.
Uw woorden scheppen vreugde in mijn hart.
Uw Woord roept tot aanzijn wat niet is en schept de wil van God in mijn leven.
Door Uw Woord weet ik wie ik ben en mag ik U kennen.
Ik dank U voor Uw woorden van LEVEN.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal