17 februari 2020

God wil het goede voor ons.

Mattheüs 7:7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

Als we bidden denken we vaak dat we God moeten overtuigen iets goeds voor ons te doen. Soms komen we zelfs met argumenten of beloftes om God over te halen.
Dit soort gebeden zijn erg krachteloos en zijn gebaseerd op een verkeerd Godsbeeld.
Alsof God onze tegenstander is. We proberen dan via een soort rechtsspraak ons gelijk te krijgen.
En als we dan al een keer verhoord worden zijn we trots en zien we het ook nog als onze verdienste.
Laten we ophouden met dit soort onvolwassen gebeden waarmee we God voor ons karretje proberen te spannen.
Als we God naderen dan mogen we naderen vanuit een diep besef dat God niks liever wil dan ons zegenen. Hij heeft als een liefdevolle Vader het goede met ons voor. Hij wil niks liever dan dat wij gaan ontdekken welke zegen Hij voor ons heeft klaarliggen als wij gaan wandelen in Zijn wegen van Liefde. Hij wil ons verzadigen met al het goede uit Zijn koninkrijk.
Het juiste gebed is het zoeken naar Gods wil in een bepaalde situatie en daarin gaan wandelen vanuit een diepe overtuiging dat God je zal helpen en de wonderen zal doen die nodig zijn.
Dus laat je onvolwassen gebed los en ga gelovend en vertrouwend bidden met een dankbaar hart en ga wandelen en handelen in je bestemming want daarmee eer je God en ontmoet je Gods zegen in je leven.

Romeinen 8:31 Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Psalmen 145:16 Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft.

Gebed

Heer Jezus,

U heeft ons voorgeleefd en laten zien wat het betekend om te leven in de wil van God.
Uw gebeden werden zonder uitzondering verhoord en U was tot zegen voor de mensheid.
U baande de weg tot God met Uw Liefde voor iedereen en U nodigt ons uit in Uw voetsporen te wandelen.
Heer Jezus, leer ons te bidden in geloof en vertrouwen en te wandelen in onze bestemming en zo God onze Vader te eren in ons leven.
Help mij mijn onvolwasssen gebeden los te laten en Uw Geest ruimte te geven in mijn leven.
Ik wil God niet langer voor mijn karretje spannen maar U mag mij gebruiken om Uw heilig plan te volbrengen in en door mijn leven heen.
Niet mijn wil maar Uw wil geschiedde.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal