31 mei 2020

Wandel in Waarheid

Johannes 3:21 maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.

Wat is Waarheid? Waarheid is niet iets absoluuts en het is niet je gelijk krijgen. Maar het is ook niet ieder zijn eigen waarheid.
Waarheid heeft te maken met reinheid van je ziel. Als je leven wordt beschenen met het Licht van God en al het verborgene komt aan het Licht en je hoeft je nergens voor te schamen, dan wandel je in de Waarheid.
Je kunt in je gelijk staan maar niet in de Waarheid wandelen. Soms is zelfs de ander gelijk geven terwijl je weet dat hij niet gelijk heeft, de weg van de Waarheid. Want de Waarheid van God heeft te maken met de Liefde en overstijgt ons gevoel van recht en onrecht.
De genade en liefde van God gaan zo ver dat het soms zelfs onrechtvaardig lijkt. God vergeeft mensen en geeft hen nieuwe kansen terwijl ze in onze ogen juist vreselijk gestraft moeten worden.
Gods Waarheid overstijgt onze waarheid.
Als we in Gods Waarheid zijn, zien we dingen op een andere manier. Toen Jezus eens een meisje opwekte uit de dood zei Hij dat zij sliep.
Mattheüs 9:24 zeide Hij: Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten Hem uit.
Jezus loog toen niet maar Hij zag een andere Waarheid en sprak die uit.
Laten we onze eigen waarheid opgeven en leren leven vanuit Gods Waarheid.

Gebed

Heer Jezus,

U bent ons grote voorbeeld. U heeft laten zien wie God is en heeft ons de Waarheid van God geopenbaard.
Raak mijn ogen aan en genees mij van mijn blindheid en leer mijn Uw Waarheid te zien.
Leer mij mijn eigen waarheid en gevoel van rechtvaardigheid los te laten en leer mij mezelf te richten op Uw veel hogere Waarheid van vergeving en liefde.
Reinig mijn ziel van schaamte en help mij mijn leven af te stemmen op Uw Waarheid en te leven volgens Uw Waarheid die mijn eigen lage waarheid overstijgt.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal