3 juni 2020

Was je kleren dagelijks

Openbaringen 22:14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.

God is een heilig, zuiver en rein God. Als we tot God willen naderen en Hem willen ontmoeten zullen we moeten zorgen dat we zelf ook rein en zuiver zijn.
Maar God houd toch van ons zoals we zijn?
Je dat is waar. Maar als mijn zoontje buiten heeft gevoetbald en hij helemaal onder de modder zit dat laat ik hem eerst zijn kleren uittrekken en zet ik hem onder de douche voordat hij mijn hele huis vies maakt.
Zo is het ook met God. We mogen bij Hem komen zoals we zijn maar het eerste wat we moeten doen is ons laten schoonwassen. Anders bevuilen we Zijn hemels paradijs. Willen we ons niet laten schoonwassen dat kunnen we niet binnengaan.
We kunnen onszelf reinigen door eerlijk en oprecht onze fouten te erkennen en toe te geven en vergeving te vragen en Jezus te vragen ons ervan te reinigen. Als we vanuit deze houding tot God naderen worden we van harte welkom geheten in Zijn koninkrijk.
Kleren worden iedere keer weer vuil door het gebruik. Daarom moeten we steeds opnieuw onszelf vernederen en vergeving vragen opdat Gods Heilige Geest in ons kan blijven wonen.

Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:6-9 )

Gebed

Hemelse Vader,

U bent een rein en heilig God.
Ik ben zelf onrein en onwaardig Uw heiligdom binnen te gaan.
Maar ik dank U voor Uw genade en Uw vergeving en voor Uw Zoon Jezus Christus in wie ik vergeving en reiniging mag ontvangen en in wie ik toegang heb tot Uw heiligdom.
Heer Jezus, neem mijn vieze kleren van mij en was ze schoon. Reinig mij diep van binnen en geef mij een nieuw hart en een zuiver geweten. Geef mij nieuwe en schone kleren opdat ik Uw heiligdom binnen mag gaan en God mag aanbidden en Hem mag ontmoeten in reinheid en zuiverheid.
Heer Jezus, bekleedt mij met liefde en trouw, met geduld en barmhartigheid, met vergevingsgezindheid en geloof, met compassie en mededogen, met nederigheid en dienstbaarheid. Leer mij te zijn als U en Uw liefde in mij te laten weerspiegelen.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal