6 juni 2020

Gehoorzaamheid, geloof en liefde

Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de een: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israel heb Ik een zo groot geloof gevonden! (Mattheüs 8:8-10)

Deze hoofdman had geleerd zich te onderwerpen aan gezag en was daardoor ook zelf een gezaghebbend man. Omdat hij op een positieve manier wist om te gaan met gezag kende hij de betekenis van gezag en kon hij ook het gezag van Jezus onderkennen. Hij had geloof in aards gezag en daardoor ook geloof in hemels gezag. Jezus bewonderde zijn geloof.
Tegenwoordig is gezag en gehoorzaamheid ouderwets. We staan boven de wet en laten ons niks meer gezeggen. We bepalen ons eigen leven en zijn niemand verantwoording schuldig. We zoeken een god en een geloof uit die bij ons past zodat we niet teveel hoeven te veranderen en we laten de ander helemaal in zijn waarde. Er bestaat geen goed en fout. Alles is relatief. Er zijn geen absolute waarheden.
Het gevolg van deze denk en leefwijze is dat de wonderen uit ons leven verdwijnen doordat echt geloof van God verdwijnt. Als wij geen goddelijk gezag meer in ons leven aanvaarden verdwijnt geloof uit ons leven en raken we gebonden in een leugensysteem van surrogaat vrijheid.

Zoals een piloot zich exact aan de instructies en regels moet houden om veilig te kunnen vliegen zo moeten ook wij ons zorgvuldig houden aan Gods regels willen we gelukkig en in vrijheid door het leven gaan.

Het is juist het goddelijk gezag aanvaarden dat ons geloof geeft en liefde in ons laat opbloeien. Door goddelijk gezag te aanvaarden hebben we een houvast als ons gevoel en ons verstand het laten afweten en we het helemaal niet meer zie zitten. We kunnen dan net als de piloot bij slecht zicht toch nog vliegen doordat we geleerd hebben op de instrumenten te vertrouwen.
Het gaat hierbij niet om slaafse gehoorzaamheid maar een gehoorzaamheid met onze wil uit inzicht en liefde.

Mattheüs 24:12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

Gebed

Hemelse Vader,

U bent Heer van het universum. U heeft alles tot stand gebracht met Uw Woord en alles in de kosmos hun plaats gewezen in goddelijke ordening.
Bij U is Wijsheid en Verstand. Vergeef mij dat ik het zo vaak denk beter te weten dan U en tegen Uw Woord en goddelijke orde inga. Vergeef mij dat ik mij zo vaak verzet tegen gezag in mijn leven en daardoor ook tegen U.
Leer mij te onderwerpen in gehoorzaamheid opdat geloof en liefde, trouw en godsvrucht in mijn leven kan groeien.
Ik erken Uw gezag in mijn leven en ik spreek tot mijn ziel en mijn vlees het Woord van God te aanvaarden en zich te onderwerpen aan de goddelijke ordening opdat niet mijn lage wil maar Uw goddelijke wil in mijn leven zal geschieden.
Heer Jezus, help mij door Uw Heilig Geest elke opstandigheid uit mijn leven weg te doen en in nederigheid en gehoorzaamheid de weg van de Liefde te bewandelen.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal