29 mei 2020

Het wonder van nieuw leven.

Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. (Psalmen 139:13-14 )

Mijn dochter was een ei aan het bakken en vroeg mij waar het kuikentje van werd gemaakt. Van het eigeel of het eiwit. Ik zei van beide en samen hebben we toen even nagedacht over het wonder van het nieuwe leven. Hoe is het mogelijk dat van de vormeloze brei van een ei met slechts een eischaal ter bescherming van de buitenwereld, uitsluitend door warmte van de broedende kip, een lief kuikentje wordt gevormd. Een snaveltje, vleugeltjes, donsveertjes, botten, pootjes en alles wat nodig is om het kuikentje leven te geven. Hoe kan dat alles uit deze vormeloze brei van eiwit en eigeel ontstaan. Het is het grootste wonder van de schepping. Een hoogste vorm van intelligentie moet zich hiermee bezig houden want wij met elkaar hoe knap we ook zijn snappen er eigenlijk niks van. We kunnen het proces volgen en bestuderen maar begrijpen niet welke krachten dit tot stand brengen. En toch zijn er nog mensen die niet in God geloven. Ik bewonder deze mensen. Je moet wel een heel groot geloof hebben om te geloven dat het kuikentje door toevallige processen van de natuur door de brei van eiwit en eigeel gevormd wordt.
Maar nu de andere kant. Als wij in God geloven die in een paar weken van een vormeloze brei een wonder kan scheppen van nieuw leven. Hoeveel te meer kan God niet ons leven hervormen in een paar weken als wij gaan schuilen onder Zijn Vleugelen en ons laten verwarmen door Zijn Liefde?
Voordat God de wereld schiep zweefde de Geest van God boven de wateren. Genesis 1:2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. In de grondtekst staat een woord wat ook broeden kan betekenen. God heeft uit de vormeloze massa van water al het leven gevormd. Zo zal God ook in ons leven het wonder van wedergeboorte doen plaatsvinden als wij Zijn Liefdestralen ons leven laten binnen stromen en ons leven aan Hem toevertrouwen.

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. (Johannes 3:3)

Gebed

Hemelse Vader,

Uw grote Liefde en oneindige kracht en wijsheid heeft de schepping tot stand gebracht.
Door mij eigen fouten en tekortkomingen heeft mijn leven niet langer meer de vorm zoals U dat heeft bedoeld. Ik dank U voor Uw Zoon Jezus Christus die naar ons toe gekomen is om ons te redden en te verlossen en ons te genezen en opnieuw te brengen in onze goddelijke bestemming.
Ik wil mijn leven aan U toevertrouwen en U vragen mij met Uw Heilige Geest te overschaduwen en met Uw Liefdestralen mij te verwarmen en mijn leven opnieuw vorm te geven door Uw Liefde. Breng mijn leven in het proces van wedergeboorte en laat Uw goddelijk Leven mijn leven helen en opnieuw vorm geven. Opdat ik zal leven tot Uw eer en glorie en Uw Licht mag uitstralen.
Zoals U uit de vormeloze brei van een ei binnen een paar weken een wonder kunt voltrekken zo kunt U ook mijn leven binnen een korte tijd tot vernieuwing brengen.
Ik dank U nu al voor het proces van wedergeboorte in mijn leven en geef mijn leven in Uw handen en zie uit naar het nieuwe Leven uit Uw Geest in mijn leven.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal