6 juli 2020

Kies voor het leven

Deuteronomium 30:19 Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht,

Iedere dag staan we weer voor keuzes. We kunnen toegeven aan ons egoïsme of kiezen voor de liefde, we kunnen kiezen voor angst en falen of voor geloof en kracht.
Met onze vrije wil kunnen we keuzes maken. God doet dat niet voor ons. Maar als we voor het leven kiezen zal Hij ons krachtig bijstaan. Door de keuzes die we maken besturen we ons leven en bepalen we onze toekomst en ons geluk. Door gebrek aan inzicht maken we snel verkeerde keuzes en verdwalen we in een laag egoïstisch leven waarbij we ons laten leiden door kortstondige bevrediging. God wil ons onderwijzen in de hogere weg van goddelijk Leven zodat we ons leven inhoud, doel en bestemming kunnen geven. Hij laat ons niet alleen maar geeft ons ook de kracht om deze weg te gaan. Als we de juiste keuzes maken samen met God zullen we ook Zijn Kracht ervaren in ons leven die het onmogelijke mogelijk maakt. Samen met God zullen we in staat zijn uit onze benarde situatie op te staan, ons verleden achter te laten en te stappen in onze bestemming. Het maakt niet uit hoe oud je bent, wat je verleden is geweest of in welke situatie jij je ook bevind. Als je nu kiest voor het Leven zal God je oprichten en kracht geven een nieuw Leven te beginnen in Zijn bestemming.

Gebed

Heer Jezus,

U bent mijn grote broer. U bent mij voorgegaan en heeft door Uw leven laten zien wat het betekend om steeds de juiste keuzes te maken tot het einde. Ik wil in Uw voetsporen wandelen. Ik kies ervoor achter U aan te gaan en te kiezen voor de hogere weg van Liefde en zo Gods Licht te verspreiden in mijn leven.
Ik kan dat niet alleen. Geef mij kracht en help mij. Vul mij met Uw Geest en onderwijs mij zodat ik in Uw goddelijk leven zal stappen en het falen achter mij zal laten.
Ik dank U voor Uw Liefde en Kracht. Ik dank U dat U mij bijstaat op deze weg en dat ik die samen met U zal kunnen bewandelen.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal