23 februari 2020

Uw wil doen is mijn hartewens

Psalm 40:9 Uw wil te volbrengen: Mijn God, dit is mijn hartewens, En in mijn boezem draag ik uw Wet.

Dit vers kwam ik tegen in de Bijbel en raakte mijn hart. Dit vers gaat over Jezus. Het is een profetisch vers. Dat is ook precies zoals Jezus heeft geleefd. Hij leefde niet voor zichzelf en zocht geen eer van mensen. Hij was steeds bezig met de wil van Zijn Vader. Wij kennen Jezus als de wonderdoener waarin Hij de liefde van God voor de mens liet zien.
Het hoogste doel van Jezus hier op aarde was echter Zijn weg naar het kruis.
Als wij net als Jezus leren om Gods wil tot onze hartewens te maken, dan leven we niet meer voor onszelf en zullen we wonderen gaan beleven. God dienen betekent echter ook iedere dag je kruis op je nemen. Dat wil zeggen: ook voor God kiezen als het moeilijk is en je eigenlijk het liefst een andere weg zou gaan en zou willen vluchten. Jezus was gehoorzaam tot het einde en zit nu aan de rechterhand van God. Hij is door God verheerlijkt en verheven boven alles.
Toen Jezus het moeilijk had keek Hij naar Zijn Vader en richtte Zich op de vreugde die voor Hem lag. Dat gaf Hem kracht Zijn kruis te dragen en deze weg te gaan. Jezus wilde voor geen goud en niks op aarde Zijn Liefdesrelatie met God Zijn Vader verliezen door van het pad van liefde en gehoorzaamheid af te wijken door te zondigen.

Hebreeën 12:2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Gebed

Heer Jezus,

U bent zo puur en zuiver. U bent de drager van het Licht. U heeft door Uw leven laten zien wat het betekent om in Gods Liefde te wandelen. U leefde zonder te zondigen en ook maar een keer toe te geven aan de aardse verleidingen.
IK kniel voor U neer als mijn Redder en Verlosser en mijn grote Broer en voorbeeld.
Vergeef mij dat ik mij zo snel laat verleiden de andere weg te gaan en daardoor Gods heerlijkheid moet missen in mijn leven.
Vergeef mij dat ik mezelf en wat anderen van mij vinden vaak belangrijker vind dan Uw wil.
Vergeef mij en vul mij met Uw Heilige Geest opdat ik kracht mag vinden Uw weg van Liefde te bewandelen ook als ik daarvoor een kruis moet dragen.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal