17 februari 2020

Neem deze beker

Lucas 22:17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: Neem deze beker en geef hem aan elkaar door.

Jezus nodigt je uit te drinken uit Zijn liefdesbeker speciaal voor jou.
Vlak voordat Jezus gevangen werd genomen en werd veroordeeld tot de kruisdood vierde Jezus het Pascha, het joodse Paasfeest, met zijn vrienden. God had hem verteld dat Hij zou gaan sterven en dat Hij Zijn leven zou geven om de wereld te redden. Jezus gaf een nieuwe diepere betekenis aan dit Pascha. Het bloed symboliseert de ziel. Jezus zelf was het Paaslam Gods die geslacht zou worden. Toen Jezus Zijn vrienden uitnodigde de beker te drinken nodigde Jezus Zijn vrienden uit het offer te aanvaarden wat Jezus voor hen zou brengen. Jezus zou sterven aan het kruis en zo Zijn bloed en ziel geven voor de mensheid uit Liefde.
Deze beker van Jezus drinken betekent Zijn offer aanvaarden. Veel mensen vinden Jezus wel een goed mens en er zijn er die Jezus zelfs zien als heel bijzonder spiritueel figuur en een van de vele profeten die ons de weg wijzen tot God. Maar hoeveel mensen zijn er bereid de beker van Jezus te drinken? Ben jij bereid de beker te drinken? Ben jij bereid te aanvaarden dat Jezus niet alleen een profeet is of een goed voorbeeld maar het Offer Gods die in jou plaats is gestorven aan het kruis opdat jij vergeving van zonden en reiniging kunt ontvangen door genade.
Ben jij bereid deze beker te drinken en het aan anderen door te geven?
Deze beker drinken betekent dat je al je andere inspanningen om de hemel te verdienen of om God te zoeken mag loslaten. Deze beker drinken betekent thuiskomen in Gods Liefde en en Zijn Liefde en vergeving aanvaarden. Je hoeft niet langer meer te zoeken. Je mag nu zijn in Gods Liefde.

Johannes 1:29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

Gebed

Heer Jezus,

U heeft Uw kostbaar bloed voor ons gegeven opdat wij kunnen leven voor Uw aangezicht en deel kunnen hebben aan Uw heerlijkheid en het eeuwig leven ontvangen.
Zo vaak wordt de boodschap van het drinken van Uw beker weggenomen uit de kerk en uit de spiritualiteit en moet het plaatsmaken voor andere zaken.
Zo vaak wordt de boodschap van het kruis van zijn kracht berooft en wordt Uw Offer ontkent of genegeerd.
Zo vaak wordt Uw Liefdesoffer niet begrepen of achteloos weggegooid.
Heer Jezus, ik kniel neer voor het kruis in diepe dankbaarheid en aanbidding. Dank U dat U deze weg voor mij in Liefde bent gegaan en dat ik daardoor verlost ben van mijn zonden en voor eeuwig bij U mag Zijn. Ik aanvaart Uw Liefdesoffer in diepe dankbaarheid en drink met intense liefde de beker die U mijn aanreikt. Help mij deze eenvoudige maar heerlijke boodschap van Uw liefde door te geven aan anderen door deze beker van U aan te reiken aan anderen ook al kost dat iets van mezelf. U heeft Uw leven voor mij gegeven. Help mij mijn leven in te zetten voor mijn naaste.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal