29 mei 2020

Oordeelt niet

Weest dus barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, en gij zult niet worden geoordeeld. Vonnist niet, en gij zult niet worden gevonnist. Spreekt vrij, en gij zult vrijgesproken worden. Geeft, en u zal worden gegeven: een goede, volgestampte, geschudde en overlopende maat zal u in de schoot worden gestort. Want met de maat, waarmee ge meet, zal ook u worden gemeten. (Lucas 6:36-38 Petr. Can. Vertaling)

Lieve mensen. We zijn vaak zo snel in het oordelen en veroordelen van mensen en beseffen niet dat we niet alleen hen maar ook onszelf daarmee schade aandoen. Want het kan goed zijn dat jij in dezelfde omstandigheden met dezelfde achtergrond en alles wat die ander heeft meegemaakt veel ergere dingen gedaan zou hebben. Bovendien mogen we onszelf niet op de stoel van God zetten. Elk oordeel, elk vonnis, elk veroordeel en vooroordeel, komt terug op je eigen hoofd.
Je mag fouten wel benoemen maar niet de mens er achter veroordelen. Heb de mens lief maar haat het onrecht. Zo mag je ook met jezelf omgaan. Heb jezelf van hart lief en vergeef jezelf maar benoem eerlijk de dingen die niet goed zijn en keer je er van af.
Wees mild en zacht voor anderen en jezelf. Draag vergeving en begrip, liefde en genade in je hart en je zult ook vergeving en begrip, liefde en genade ontmoeten in je leven.

Lucas 11:4 en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is

Gebed

Heer Jezus,

Dank U voor de diepe vergeving die ik in mijn leven heb mogen ontvangen.
Leer mij ook de mensen om mij heen vanuit die diepe vergeving te benaderen.
Neem de veroordeling uit mijn hart weg en het oordeel waarmee ik zo snel mensen hokjes plaats.
Verander mijn hart en leer mij mijn naaste te zien zoals U hen ziet met Uw oneindige onvoorwaardelijk liefde. Vol vergeving, liefde en begrip. Help mij het kwade te benoemen zonder de mens er achter te veroordelen. Help mij Uw Licht te brengen in situaties zonder op Uw stoel te gaan zitten en een oordeel uit te spreken. Want alleen U bent rechtvaardig in Uw oordeel.
Help mij ook voorzichtig te zijn in het benoemen van het kwaad. Opdat ik niet kwaad noem wat U goed acht en goed wat U kwaad acht.
Leer mij dicht te schuilen in Uw Liefde en te wandelen in ontzag voor U opdat ik niet door mijn snelle oordeel schade toebreng aan mensen en mezelf.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal