10 juli 2020

Heb je vijand lief!

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, (Mattheüs 5:44)

Jezus leert ons onze vijanden lief te hebben en hen te zegenen. Er bestaat geen krachtiger wapen dan het wapen van liefde. Door liefde worden conflicten opgelost, oorlogen overwonnen, huwelijken gered, en alle wereldproblemen van ongelijkheid, armoede, terrorisme, enz enz opgelost.
Als we massaal op de knieën gaan en onze vijanden gaan zegenen met Gods Liefde dan gaan er wonderen gebeuren en gaat de wereld veranderen.
Maar wacht niet op de ander. Begin zelf hen te zegenen in je leven die je leven zuur maken. Laat Gods liefde door je heen stromen naar hen toe. Zegen, heb lief en vergeef met heel je hart en je zult merken dat niet alleen jouw hart vrij komt en zich vult met liefde maar dat ook je omgeving gaat veranderen door de liefde van God.
Begraaf de wapens die geen oplossing bieden. Haat, onvergevingsgezindheid, jaloezie, kwaad met kwaad vergelden, sadisme, boosheid, de ander het kwade wensen, enz.
En gebruik het machtig wapen van God: Liefhebben en zegenen vanuit een oprecht en zuiver hart.

Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, (2 Corinthiërs 10:3-4 )

Gebed

Heer Jezus,

U heeft de wereld en zelf de dood overwonnen door de weg van de Liefde te bewandelen tot het einde.
Help mij in Uw voetsporen te wandelen en hen lief te hebben en te zegenen die mij het leven moeilijk maken. Help mij in plaats van te veroordelen voor hen te bidden en hen te zegenen.
Help mij niet boos te worden maar te reageren met liefde. Help mij indien nodig onrecht te lijden omwille van de liefde om zo te overwinnen en vrede te sluiten.
Help mij steeds de juiste keuzes te maken vanuit liefde maar help mij ook indien nodig grenzen aan te geven vanuit dezelfde liefde.
Help mij rechtvaardig te zijn maar niet liefdeloos. Corrigerend maar niet vanuit boosheid en irritatie.
Leer mij indien nodig maar wang toe te keren aan hen die slaan maar leer mij ook op te komen voor de zwakke en het onrecht en strijdbaar te zijn vanuit Uw liefde en leer mij het onderscheid tussen die twee. Leer mij de geestelijke wapens te gebruiken in plaats van in het vlees ten strijde te trekken. Leer mij in alles te reageren zoals U dat gedaan zou hebben vanuit liefde met de gezindheid van Christus.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal