23 februari 2020

Zoekt eerst Zijn koninkrijk

Mattheus 6:33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Het goede van het leven is een geschenk wat ons in rijke mate wordt geschonken als we wandelen in de wegen van Gods koninkrijk. Wij draaien het vaak om en jagen de zegen na en worden opstandig als we onze wil niet krijgen en/of als onze gebeden niet worden verhoord.
Er is een grote misleiding in de spiritualiteit dat we onze eigen werkelijkheid kunnen creeren door positief denken en maar hard genoeg te geloven in hetgeen je wil. Dat is een misleidende en egoistische gedachte. We leven niet in onze eigen werkelijkheid maar we leven in Gods werkelijkheid. Hij heeft onze werkelijkheid geschapen en houdt deze in stand. Hij heeft ons een geest en een vrije wil en verantwoordelijkheid gegeven om vanuit verbondenheid met Hem te bouwen aan Zijn koninkrijk. Het is zaak onze wil af te stemmen op Zijn volmaakte Wil en met Hem mee te werken door het wandelen in de weg van de Liefde zoals Jezus die ons is voorgegaan.
Jezus wijst ons niet alleen de weg, Hij is voor ons de Weg waarop wij mogen wandelen. In Christus ontvangen wij de genade en de kracht deze weg te gaan. Onthoud dus dat Christus de Koning is en als wij voor Hem buigen d.w.z. Zijn heerschappij erkennen in ons leven en wandelen volgens Zijn wil, dan zal het goede als een geschenk op ons pad komen.
Buigen en aanbidden doen we soms nog wel met onze woorden maar echt diep buigen en ware aanbidding betekent je gelijk en opstandigheid opgeven, je trots afleggen, je ambities en dromen loslaten en/of afstemmen op Gods dromen, je bekeren van verkeerde gewoontes, verkeerde gebeden en verlangens loslaten en met een nieuwe liefde en passie God dienen. Dan zal het goede in overvloed je in de schoot geworpen worden.

Gebed

Hemelse Vader,

U bent de Schepper van hemel en aarde. In Uw Liefde heeft U alles tot stand gebracht.
Door ons eigen falen leven we nu in een verbroken wereld. Maar dank U voor Uw Zoon Jezus Christus die Zijn leven heeft gegeven om Uw koninkrijk te herstellen en ons te redden uit onze zonde en onze lage egoistische natuur.
Heer Jezus, ik buig mij voor U neer en vraag U mij te vergeven en te verlossen van mijn lage egoistische verlangens en mij te brengen in Uw koninkrijk van Liefde.
Ik leg mijn eigen wil en mijn trots af en stem mij af op Uw volmaakte Wil.
Geef mij kracht en vul mij met Uw Heilige Geest om te leven tot Uw eer en niet langer mijn eigen wil te zoeken. Schenk mij een nieuwe leven, een nieuw doel en een nieuwe bestemming opdat ik in U mijn vreugde en voldoening mag vinden en overvloed van Leven mijn leven mag binnenstromen tot eer van U en tot zegen van mensen om mij heen.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal