3 juni 2020

Wees vormbaar als klei

Jeremia 18:6 luidt het woord des Heren. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand.

Willen we in onze bestemming komen, dan zullen we bereid moeten zijn om ons te laten vormen. Voordat klei tot een kunstig voorwerp gemaakt kan worden door de pottenbakker moet het klei eerste gezuiverd worden van lucht en steentjes en andere onzuiverheden. Deze dingetjes lijken niet zo belangrijk maar kunnen in een latere fase het kunstwerk totaal laten mislukken. Zo kunnen kleine onhebbelijkheden in ons karakter of onschuldige verslavingen grote gevolgen hebben in ons leven in zwakke momenten.
Nadat de klei is gezuiverd wordt de klomp in het centrum van de draaischijf geplaatst. Daar komt een enorme centrifugale kracht op te werken. En als de klei niet precies in het midden staat wordt deze door de kracht van het draaien eraf geworpen. Zo is het ook met ons. Als we in het centrum van Gods wil zijn, zijn we veilig en vormbaar en ervaren we Zijn kracht en liefde. Als we uit het centrum stappen door onze eigenwijsheid gaan er krachten op ons inwerken die ons uit balans brengen en moet de hand van de Pottenbakker ons weer in balans brengen voordat het te laat is en Hij opnieuw moet beginnen.
Soms moeten we dezelfde lessen keer op keer leren en moet God keer op keer opnieuw beginnen omdat ze zo hardleers zijn. Toch wordt God nooit ongeduldig maar blijft Hij net zolang doorgaan tot wij gevormd zijn zoals Hij dat voor ogen heeft als een kunstig voorwerp.
Wel kunnen wij ons vele nare lessen besparen door bereidwillig en vormbaar te zijn en ons te laten onderwijzen door de Liefde van God.

Psalmen 26:2 Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart.
Psalmen 139:23,24 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.

Gebed

Hemelse Vader,

U bent de Schepper van hemel en aarde. U heeft mij geschapen tot een eervolle bestemming.
Ik kom tot U en buig mij voor U neer in bereidwilligheid en vraag U mij te vormen en te onderwijzen opdat ik mag komen in mijn bestemming en U zal eren in mijn leven.
Leer mij de weg van de Liefde en neem elke verkeerde gedachte en intentie weg. Toets mijn hart en gedachten en de verborgen dingen uit mijn leven opdat daar Uw Licht mag schijnen en ik gezuiverd mag worden van alles wat tegen Uw Liefde ingaat.
Geef mij de kracht om de dingen die U liefdevol aanwijst in mijn leven te veranderen en alles te verwijderen uit mijn leven wat niet is tot Uw eer.
Ondersteun en help mij in dit proces want ik kan dit niet alleen.
Ik dank U voor Uw Zoon Jezus Christus die mens is geworden om mij te kunnen helpen te komen in mijn bestemming in Uw Liefde.
Heer Jezus, vergeef mij en reinig mij en onderwijs mij op mijn levenspad door Uw Heilige Geest.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal