26 februari 2020

Bewogen met hulpbehoevenden

Mattheus 25:40 Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Juist hen die niemand ziet staan. Die voor de maatschappij geen waarde meer hebben. Waar geen eer meer aan te behalen valt. Juist zij zijn dragers van het beeld van Christus. Juist zij testen onze liefde. Is er liefde in ons hart of zoeken we altijd naar voordeel in ons handelen.
Als we niet langer meer naar ons eigen voordeel zoeken maar Christus gaan liefhebben door liefde te geven aan de hulpbehoevenden, dan zal de liefde in ons gaan stromen en zich vermeerderen. We zullen Jezus ontmoeten in de zwakste en onaantrekkelijkste mensen omdat Jezus hart juist naar hen uitgaat.
Juist als we liefde geven zonder naar voordeel te zoeken, gaat Gods liefde in ons groeien en gaan we steeds meer op Jezus lijken.

Gebed

Heer Jezus,

U bent ons voorgegaan in onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde. Uw hart gaat uit naar hen die eenzaam en verlaten zijn, naar hen die hulpeloos en wanhopig zijn, naar hen die door iedereen worden verstoten en onaantrekkelijk zijn, naar hen die door wat ze hebben meegemaakt een zodanig karakter hebben dat ze mensen afstoten. U zoekt deze mensen op en geneest hen door Uw Liefde.
Heer Jezus, genees mijn ogen en genees mijn hart. Verwijder veroordeling uit mijn hart en geef mij liefde en compassie, medelijden en begrip, kracht en wijsheid om Uw Liefde juist door te geven aan deze mensen die U in mijn leven geeft om hen Uw Liefde te tonen.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal