6 juni 2020

Zuiverheid van hart

Psalmen 51:6 Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene,
Mattheüs 5:8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Het gaat niet om de grote dingen die we doen in ons leven maar om de reinheid van ons hart.
Mensen met een zuivere geest zijn een kanaal van Gods Liefde. Zij raken de wereld aan met genezing. Een diamant moet geslepen worden. Zo moet ook ons leven geslepen worden zodat alle duisternis uit ons hart wordt verwijderd. Vaak komen we in moeilijke omstandigheden terecht zodat de verborgen dingen van ons hart openbaar worden. Soms schrikken we van onszelf. Het is dan belangrijk Jezus uit te nodigen in dit stukje duisternis in ons leven en Hem toestaan dit te helen met Zijn Liefde. Dat doet soms flink pijn en leidt tot verbrokenheid. Maar daarna kan Gods Liefde weer voller schijnen in ons leven.

Psalm 139: 23, 24 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.

Gebed

Hemelse Vader,

U bent een Heilig God. U bent vol Liefde en volkomen zuiver. Beschijn mij met Uw goddelijk Licht en breng alles wat Uw Licht niet kan verdragen aan het licht in mijn leven.
Heilige Geest, ik sta U toe mijn leven te reinigen ook al doet het pijn. Ik wil vrij zijn en rein zijn in het verborgene van mijn hart opdat ik een drager mag zijn van Uw Liefde en Uw Liefde mag uitstralen.
Heer Jezus, wees mijn Leidsman en leidt mijn ziel op het pad des levens.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal