3 juni 2020

Weest Heilig

1 Petrus 1:16 Weest heilig, want Ik (God) ben heilig.

Heilig betekent: zuiver, afgezonderd. Als we het verlangen hebben God te ervaren in ons leven zullen we ook bereid moeten zijn onszelf te heiligen, te zuiveren. Heiliging begint bij de erkenning zuivering nodig te hebben. Een nederige houding die je in staat stelt schoonwassing te ontvangen. Toegeven van fouten en tekortkomingen en willen leren gaat vooraf aan heiliging. Buigen voor Hem die Heilig is en Zijn leerling willen zijn.
Jezus is ons voorgegaan om voor ons de Weg te zijn tot God. Wij mogen Zijn discipelen (leerlingen) zijn. Het is niet erg fouten te maken, het is wel erg deze fouten niet te willen erkennen of zelf alles op te willen lossen. Heiliging is niet vreselijk je best doen maar je steeds laten schoonwassen door de Liefde van Christus. Eigenlijk is heiliging steeds kleiner worden en leren leven vanuit Gods genade.

Gebed

Heer Jezus,

U bent Heilig en ik heb U nodig in mijn leven. Help mij mijn fouten steeds eerlijk te erkennen en neem trots uit mijn leven weg. Was mij schoon van alles wat niet hoort bij Uw Licht in mijn leven en leer mij te wandelen in Uw wegen. Doet U in mij wat ik zelf niet kan bewerken. Ik nodig U uit mijn leven te heiligen en ik wil van U leren. Leer mij om te gaan met mijn fouten en tekortkomingen en deze niet te verbloemen of te ontkennen maar U toe te laten in mijn leven om mijn leven te laten helen opdat ik voor Uw aangezicht heilig en zuiver mag wandelen tot Uw eer.

Amen.


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal