5 juni 2020

Samen

Efeziërs 3:17-19 Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

God is zo groot dat het onmogelijk is Hem te bevatten. Daarom heeft God ons aan elkaar gegeven. Ieder van ons openbaart iets unieks van het wezen van God. Als we elkaar dienen in Liefde ontmoeten we God in elkaar en groeit ons besef van Gods 4 dimensionale Liefde en leren we God kennen met een kennis die ons verstand te boven gaat. Door elkaar te dienen in Liefde vullen we elkaar met Gods Liefde en schenken we elkaar genezing en schenken we genezing aan onze omgeving. Als steeds meer mensen elkaar gaan dienen vanuit Gods Liefde zullen uiteindelijk alle problemen verdwijnen en zal God de aarde vervullen. Oorlog, ziekte, luchtvervuiling, alles zal verdwijnen door Gods Liefde. De hele schepping zal herstel ontvangen door de kracht van Liefde en zal vol worden van Gods heerlijkheid.

Habakuk 2:14 Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.

Gebed

Hemelse Vader,

U bent zo oneindig groot en almachtig. Uw Liefde is ondoorgrondelijk en oneindig. Toch mogen wij U in elkaar ontmoeten en Uw Liefde aan elkaar doorgeven. Vul mij met Uw Liefde en help mij mijn naasten te dienen in Uw Liefde en Uw Liefde in mijn naaste te ontmoeten en niet te kijken naar de onvolkomenheden maar juist naar het wonder van U in die ander.
Help mij ook U te ontmoeten in mensen die weerstand in mij oproepen opdat alle veroordeling uit mijn hart verdwijnt en ik in Uw Liefde iedereen tegemoet zal treden.
Leer mij de Liefde van Christus kennen die zelfs Zijn vijanden heeft liefgehad en Zijn leven uit Liefde gegeven heeft voor ons allen.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal