3 juni 2020

Uit Liefde geschapen en gewenst door God.

Psalmen 139:14-17 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal.

God heet je meer dan welkom in deze wereld. Ook al wordt je niet welkom geheten door mensen. God heeft je met een enorm potentieel geschapen en heeft een plan met je leven. Je bent geschapen uit Gods Liefde en je hebt precies dat lichaam, die gaven en talenten die bij je horen om te wandelen in Gods plan. Je bent volmaakt geschapen naar Gods beeld. Zelfs al heeft het leven deuken gemaakt in je ziel en lichaam, de blauwdruk van jou leven is veilig in Gods hand en zal niemand kapot kunnen maken. Vanuit de verbinding met God zal er herstel komen en zal God Zijn volmaakt plan met ons tot voleinding brengen.
Heb jezelf lief zoals God je lief heeft en laat Gods Liefde herstel brengen in je leven. Probeer niet een ander te zijn. Jij bent goed zoals je bent.
Lieve broer en zus, In Jezus naam heet ik je WELKOM.

Gebed

Hemelse Vader,

U bent zo liefdevol en goed.
Ik dank U dat U mij in liefde heeft geschapen en dat U mijn heeft gewenst zoals ik ben.
Ik dank U voor mijn lichaam die ik van U heb ontvangen die zo wonderlijk in elkaar zit. Ik dank U voor de gaven en talenten die U mij heeft gegeven waarmee ik Uw liefde mag weerspiegelen. Ik dank U dat ik mag zijn wie ik ben en dat U van mij houd zoals ik ben. Ik dank U voor Uw heilig en liefdevol WELKOM.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal