3 juni 2020

Zegenen

Exodus 23:25 Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.
Deuteronomium 7:13 Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken; Hij zal zegenen de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw bodem, uw koren, most en olie, de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee, in het land, waarvan Hij uw vaderen gezworen heeft, dat Hij het u geven zou.
Efeziërs 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
Romeinen 12:14 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.

Lieve mensen, wij zijn zo geweldig gezegend door God in Christus. Wij mogen nu deze zegen doorgeven aan onze naaste. De zegen van God werkt altijd, vruchtbaarheid, voorspoed, overwinning en vreugde uit. De zegen van God zorgt dat wij in onze bestemming kunnen komen. Door anderen te zegenen in Jezus naam helpen we hen ook in hun bestemming te komen. Zegenen is niet hetzelfde als de ander het beste toewensen. Een wens is passief maar een zegen is actief. Een zegen is een geestelijke kracht die we van Christus hebben ontvangen en die we in Jezus naam mogen doorgeven. De zegen van God is geen bezit maar het is de gunst van God in je leven. Je mag deze genade weer doorgeven aan anderen door gebed. Jezus leert ons niet alleen onze geliefden maar ook onze vijanden te zegenen. Door zo te leven blijft de zegen in ons leven stromen. Het kan zijn dat je de zegen van God mist in je leven. Begin dan met het zegenen van mensen om je heen in Jezus naam. In het bijzonder hen die je niet graag mag. Je zult dan gaan ervaren dat de zegen van God wordt ontsloten in je leven. De zegen van God moet blijven stromen in je leven. Ander droogt de stroom van zegen op.

Gebed

Hemelse Vader,

Dank U voor de geweldige zegen die ik in Uw zoon Jezus Christus heb mogen ontvangen.
De zegen van liefde, de zegen van vergeving, de zegen van barmhartigheid, acceptatie, dankbaarheid, vrede, bescherming en zoveel meer. Help mij deze zegen niet voor mezelf te houden maar anderen hier mee te zegenen in de naam van Uw zoon Jezus Christus.
Help mij niet alleen mijn geliefden maar ook mijn vijanden te zegenen zodat Uw zegen in mijn leven blijft stromen en Uw naam door mijn leven heen verheerlijkt zal worden.

Amen

voorbeeld zegengebed:

In de naam van Jezus Christus, zegen ik ...... met de liefde, vrede, vergeving, kracht, gezondheid, wijsheid en inzicht van God de Vader en de Heilige Geest. Opdat....met de hulp van God en de genade van Christus Jezus en de kracht van de Heilige Geest in zijn/haar bestemming mag komen en zal leven tot eer van God.


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal