6 juni 2020

Beantwoord Zijn Liefde

Joh 15:13,14 13 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. 14 Gij zijt mijn vrienden

Liefde wordt pas een relatie als deze wordt beantwoord. God heeft jou lief met goddelijke onvoorwaardelijk Liefde. Je zult deze Liefdesrelatie met God gaan ervaren in de mate waarin je deze Liefde van God gaat beantwoorden.
Wij kunnen vanuit onszelf deze Liefde niet met goddelijke onbaatzuchtige liefde beantwoorden maar we kunnen wel de Liefde van God aanvaarden in ons hart en Hem bedanken.
Als we stilstaan bij de Liefde die God voor ons heeft en het dringt een klein beetje door wat Hij voor ons heeft gedaan dan borrelt er diep van binnenuit een verlangen op om deze Liefde te beantwoorden. Je wilt dan niks liever meer dan de weg bewandelen die God voor jou heeft bedoelt. Je wilt voor Hem leven, de Minnaar van je ziel. Zijn Liefde beantwoorden wordt je levensdoel. Dat is geen religie of godsdienst of houden aan regeltjes of wetjes. Dat heeft niks te maken met zelfverwezenlijking of streven naar verlichting. Het staat los van streven naar geluk of succes. Nee, de Liefde van God laat de daar bovenuit stijgen en wil nog maar een ding en dat is Zijn Liefde beantwoorden met alles wat in je is om voor altijd van Hem te zijn en in Zijn gemeenschap te wandelen.

Gebed

Hemelse Vader,

Uw Liefde is oneindig groot en onvoorwaardelijk. U heeft het meest kostbare wat U bezit gegeven om mijn hart te bereiken.
U heeft Uw zoon Jezus Christus gegeven om voor mij te sterven. Om zo mijn hart te bevrijden en te genezen opdat ik weer kan liefhebben zoals U dat heeft bedoelt.
Uw Liefde is zo wonderbaarlijk, zo overweldigend, zo diep, zo schoon en heilig.
Help mij om al mijn lage verlangens die tegen Uw Liefde ingaan los te laten en Uw Liefde te beantwoorden in mijn leven.
Ik keer mij tot Uw Liefde en laat Uw Liefde mijn hart vervullen, reinigen en zuiveren.
Heer God, Bron van mijn leven, voor altijd wil ik voor Uw leven en wandelen in Uw wegen en U beminnen met al wat in mij is.
Ik houd van U.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal