3 juni 2020

Laat je Licht schijnen!

Mattheüs 5:15-16 Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

We hebben allemaal iets gekregen van God waar we mee mogen werken, waar we anderen mee tot zegen kunnen zijn. Als we onze gaven met dat doel gaan gebruiken gaat God onze gave vermenigvuldigen en komen we steeds meer in onze bestemming. We gaan vreugde en voldoening ervaren en gemeenschap met God.
Het is niks mooiers dan te merken dat door jouw inzet anderen gezegend worden. Zo heeft God de mens gemaakt. Dat anderen zegenen ons de grootste voldoening geeft.
Om anderen tot zegen te zijn gaat wel vaak inspanning en soms ook lijden vooraf. Als we echter bereid zijn onszelf opzij te schuiven om anderen tot zegen te zijn, ontvangen we niet alleen zelf voldoening en vreugde maar wat belangrijker is dat we een schakeltje mogen zijn van Gods Liefde waardoor de ander iets van God gaat ervaren en Gods koninkrijk gebouwd wordt door ons heen.

Gebed

Hemelse Vader,

U bent Licht en in U is er geen duisternis.
Ik dank U voor de gaven die U mij gegeven heeft. Voor de plaats en de tijd die U mij op aarde gegeven heeft om U te mogen dienen.
Ik dank U voor de vergeving en de Liefde die ik heb mogen ontvangen in Uw zoon Jezus Christus.
Ik dank U dat ik deze Liefde, genade, vergeving, rust en vrede mag doorgeven aan anderen en dat ik mijn gaven mag inzetten om anderen te helpen.
Help mij om het Licht wat U mij heeft gegeven op een standaard te zetten en niet verborgen te houden opdat anderen het Licht mogen zien en U mogen verheerlijken.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal