17 februari 2020

Weet je geliefd door God!

Marcus 1:11 En een stem kwam uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen.

De kracht van Jezus was dat Hij zich geliefd wist door God. Dat was de bron van Zijn leven, dat gaf Hem kracht om te dienen en te lijden voor God en mensen. Deze Liefde deed Hem wandelen op water en gaf Hem kracht voor tekenen en wonderen. Deze Liefde gaf Hem kracht mensen te genezen en te bevrijden. Door deze Liefde wist Jezus wie Hij was.
Ieder mens heeft deze Liefde nodig. Ieder mens heeft het nodig te weten dat je geliefd bent. Zonder dit weten ontspoor je als mens en probeer je deze liefde en aandacht op andere manier te krijgen. Dit kan door snoepen, drugs, sex, macht, werk, geld enz. Deze dingen kunnen de Liefde van God nooit vervangen en er blijft een diepe leegte totdat men ontdekt en zich bewust wordt van de Liefde van God. Eenmaal deze Liefde van God ontdekt is het zaak juiste keuzes te maken om te blijven in de stroom van Gods Liefde zodat deze kan toenemen en ons leven en dat van anderen kan helen. Jezus is deze weg voorgegaan en wij mogen van Hem leren en treden in Zijn voetsporen.

Gebed

Hemelse Vader,

God van Liefde. Ik dank U dat U mij in Liefde heeft geschapen, dat U iedere cel van mijn lichaam in Liefde heeft gevormd en dat iedere vezel van mijn lichaam door Uw Liefde wordt gedragen en omgeven. U bent de Minnaar van mijn ziel, van mijn diepste wezen. Uw Liefde geeft mij het leven. Uw Liefde geeft mij kracht. In Uw Liefde kom ik tot rust. Uw Liefde geeft vertrouwen en moed. Uw Liefde geeft hoop. In Uw Liefde zijn alle dingen mogelijk. Uw Liefde schenkt mij vergeving en in Uw Liefde ontvang ik bevrijding van schuld. Uw Liefde geneest de wonden van mijn ziel. Uw Liefde troost mij. Uw Liefde is zo wonderbaarlijk. Uw Liefde brengt mij in Uw hemels Koninkrijk en omgeeft mij met hemelse vreugde. Uw Liefde overweldigd mij en vult mijn hele wezen.
Laat Uw Liefde al de dagen van mijn leven vullen. Leer mij door Uw Liefde te wandelen in de wegen van Uw Zoon Jezus Christus opdat ik samen met Jezus Uw Liefde hier op aarde mag tonen en Uw Naam bekent mag maken op aarde.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal