6 juni 2020

Zaaien en oogsten

Galaten 6:7-8 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

Met Gods wetten kun je niet spotten. Gods wetten zijn er om ons vreugde, vrijheid en geluk te geven. Maar als je tegen deze wetten in gaat, keren ze zich tegen je.
Denk aan de verkeersregels. Deze zijn niet verzonnen om ons het rijden zo onaangenaam mogelijk te maken maar juist om het rijden zo veilig en soepel mogelijk te maken. Als iedereen zich aan de regels houd gebeuren er veel minder ongelukken. Als niemand zich aan de regels houd wordt het rijden in druk verkeer zo goed als onmogelijk. Er zijn afspraken en regels nodig in het leven om gelukkig te kunnen leven. Als dit in onze maatschappij al zo is, hoeveel te meer in het koninkrijk van God. Gods regels zijn volmaakt omdat God volmaakt is in Liefde en wijsheid. De grootste wet in het koninkrijk van God is de wetmatigheid van zaaien en oogsten. Alles wat je denkt, zegt en doet komt vroeg of laat weer op je pad terug in meervoud. Wees dus zorgvuldig met je leven en zorg dat je leeft vanuit God Liefde. Vergeef, zegen, wees dienstbaar in je leven en doe goede dingen, dan zul je het goede op je pad ervaren en God ontmoeten. Heb je veel verkeerde dingen gezaaid in je leven? Vraag dan vergeving en begin opnieuw. Jezus is gekomen om ons te vergeven en de klappen van de gevolgen van onze fouten op Zich te nemen. Hij biedt ons een nieuw leven aan. We mogen steeds weer opnieuw beginnen en als we verkeerd hebben gedaan vergeeft Hij ons niet alleen maar Hij wist ook de sporen uit zodat we niet het verkeerde zullen oogsten.

Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:8-9)

Gebed

Hemelse Vader,

U bent enkel Liefde en U heeft het goede met mij voor. Leer mij te wandelen in Uw wegen en steeds het goede te doen in denken, spreken en handelen.
Ik besef dat ik dat niet vanuit mezelf kan maar dat ik Uw kracht nodig hebt.
Vergeef mij van al het verkeerde wat ik in mijn leven heb gezaaid door mijn denken, woorden en daden en help mij deze dingen recht te zetten in mijn leven. Ik wil mij hiervan bekeren en een nieuw leven beginnen. Ik dank U voor Uw zoon Jezus die door voor mij te sterven mij niet alleen vergeving kan aanbieden maar ook reiniging van alle gevolgen van mijn fouten. Ik dank U voor vergeving en bevrijding.
Vul mij met Uw Geest en help mij het goede te zaaien in mijn leven opdat ik het goede zal oogsten tot eer van U.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal