17 februari 2020

Je hebt een Minnaar!

Jesaja 62:5 Want zoals een jongen een meisje trouwt, zo zal God die u heeft opgebouwd, trouwen met u.
Uw God zal blij met u zijn, zoals een bruidegom met zijn bruid

Het grootste probleem van ons is dat we nauwelijks kunnen geloven of bevatten dat er iemand is dan van ons houd. Terwijl dat de grootste behoefte is van ieder mens. Je bemind weten is van levensbelang. Krijgt iemand geen liefde dan ontspoort hij of zij in het leven. Liefde is onze basisbehoefte.
Het ontdekken van de onvoorwaardelijke Liefde van God is dan ook de grootste helende kracht die er bestaat. Het durven toe laten van deze Liefde is niet altijd even eenvoudig omdat er diepe blokkades van ongeloof, afwijzing, trots en twijfel in ons hart zijn. Als we deze blokkades durven los te laten en Gods Liefde in ons hart durven toe te laten zullen we gaan ervaren dat Zijn helende werking in ons leven zijn werk gaat doen. Jezus is gekomen om ons de onvoorwaardelijke onbaatzuchtige Liefde van God de Vader te laten zien en om on uit te nodigen in Zijn eeuwige LIEFDE.

Gebed

Hemelse Vader,

U bent de Bron van de eeuwige Liefde. U heeft Uw Zoon Jezus gezonden om ons Uw Liefde te openbaren. Help mij om mij geheel te openen voor Uw Liefde en al mijn blokkades te verwijderen. Ik nodig U uit mijn leven te helen en mij te zetten in Uw goddelijk Licht. Neem mijn trots en twijfel weg en help mij Uw liefde en genade, Uw vergeving en heling te ontvangen.
Ik dank U dat ik Uw kind mag zijn en me bemind mag weten door U. Help mij Uw Liefde door te geven aan anderen.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal