3 juni 2020

Vergeven

Mattheüs 6:12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
Lucas 6:37 En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.

Vergeven is een levenshouding die Jezus ons heeft voorgeleefd. Door vergeving te schenken maak je jezelf los van de negatieve band met de ander en kom je zelf vrij. De ander zal zelf verantwoording moeten afleggen voor zijn leven en zijn keuzes. Het is niet aan ons om hierover te oordelen. Het is ten alle tijden onze verantwoordelijkheid in het reine te komen met God, met onszelf en met onze naaste.
Vergeven is niet hetzelfde als accepteren of goedkeuren. Het is liefhebben ondanks en weigeren bitterheid toe te laten of wrok of andere negatieve gevoelens. Dat is niet altijd makkelijk en daar hebben we Gods hulp bij nodig. Maar het is de enige weg naar vrijheid. Jezus heeft ook ons vergeven ondanks alles en dat is de basis voor ons leven. De genade. Deze vergeving en genade behoren wij ook aan een ieder te schenken in ons leven.

Gebed

Heer Jezus,
Dank U dat U mij heeft vergeven voor alles wat ik heb gedaan, dat U mij deze dingen niet toerekent maar van mij houd met onvoorwaardelijke liefde. Help mij om ook anderen deze genade van vergeving te schenken die mij iets hebben aangedaan zodat ik Uw Licht mag uitdragen. Uw Liefde overwint bitterheid en haat en geneest wonden van afwijzing en teleurstelling. Dank U voor Uw liefde.
Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal