29 februari 2020

God als pappa

Marcus 14:36 en Hij zeide: Abba (aramees voor pappa), Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.

Het christendom is voor zover ik weet de enigste godsdienst die ons God leert kennen als pappa. Jezus introduceerde deze titel voor God
De term pappa zegt iets over de relatie die Jezus daarmee aanduidt. Jezus brengt daarmee God heel dicht bij de mensen tot het niveau dat zelfs kleine kinderen kunnen begrijpen. Het zegt iets over de intimiteit die God verlangt te hebben met de mens. Verder in de Bijbel wordt deze term uitgewerkt.
Romeinen 8:15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.
Galaten 4:6 En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.
De term pappa zegt niet alleen iets over God maar ook iets over ons zelf. Als wij pappa mogen zeggen tegen God dan betekent dat ook dat God ons tot in Zijn diepste wezen aanvaard als Zijn kind. Het betekent ook dat God met ons Zijn hele 'huishouden' deelt en dat wij bestemd zijn zodra wij volwassen zijn om deel te krijgen aan de erfenis van God. Een vader verlangt alles wat hij heeft te delen met zijn kinderen. Een goede vader verlangt dat zijn kinderen in zijn voetsporen treden en zijn bedrijf overneemt en verder tot bloei brengt. Dat is de trots van een vader. Zo is het ook met God. Wij zijn bestemd om later met Hem op de troon te zitten en samen met God het 'bedrijf' te runnen. Maar zover is het nog niet. We mogen nu lekker bij pappa op schoot zitten, genieten van Zijn warmte en bescherming en van Hem leren. Zodra we wat groter worden zal Hij ons af en toe eens inschakelen bij wat 'klusjes' en al doende zullen we groeien in het bedrijf van God onze Vader maar altijd van een groeiende liefdevolle Vader-zoon relatie.

Gebed

Hemelse Vader,

Dank U dat ik Uw zoon mag zijn. Leer mij U toe te laten als mij pappa. Help mij dit diep te beseffen en leer mij te leven vanuit het besef dat ik Uw kind ben. Help mij me in alles te gedragen in woord en daad als kind van U zodat ik op U mag lijken en U trots op mij mag zijn. Dank U dat ik bij U mag komen zoals ik ben met al mijn fouten en tekortkomingen en dat U onvoorwaardelijk van mij houd. Ook al lukt het vaak niet Uw weg te bewandelen. U bent geduldig, liefdevol en genadig. Steeds bemoedigt U mij en helpt mij weer overeind als ik val. Bij U is geen veroordeling. Dank U voor Uw trouw en liefde.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal