29 mei 2020

Niet mijn wil maar Uw wil geschiede

Lucas 22:42 deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

Jezus had alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft veel wonderen gedaan en was ook in staat om nu een wonder te doen zodat Hij de weg van het kruis niet hoefde te gaan. Maar hij koos ervoor de weg van de Liefde te gaan ook al betekende dat een groot offer. Hij worstelde hiermee. Dat laat zien dat Jezus ook gewoon mens was, maar Hij liet de Liefde overwinnen.
Soms zijn wij in een positie dat wij onze wil kunnen laten gelden en doordrukken. Als we een leidinggevende positie hebben kunnen we onze macht misbruiken en als we geen leidinggevende positie hebben zijn er nog andere manieren om toch onze zin te krijgen door vormen van manipulatie, intimidatie en verdraaiing van feiten. We zijn zo gewend onze eigen wil te doen dat we deze weg ook willen bewandelen als het niet de weg van de Liefde is. We kunnen echter slechts groeien in Liefde als we bereid zijn offers te brengen en in situaties waarin we onze wil kunnen doordrukken het omwille van de Liefde niet doen en bereid zijn een offer te brengen.
Als we een offer brengen om de weg van de Liefde te gaan zullen we een diepe vrede en blijdschap van binnen ervaren omdat dan Gods Liefde door ons heen stroomt.

Gebed

Hemelse Vader,

U bent enkel Liefde. Ik dank U voor Uw zoon die ons deze weg van Liefde heeft getoond door Zijn leven en sterven. Help mij deze weg van Liefde te bewandelen en in de voetsporen van Uw zoon te wandelen. Leer mij niet steeds mijn wil maar Uw wil te zoeken in mijn leven. Help mij daar waar nodig offers te brengen en de minste te willen zijn en dienstbaar opdat Uw Liefde door mij heen kan stromen. Help mij mijn eigen wil opzij te zetten als anderen daardoor gezegend worden.
Geef mij kracht door Uw Heilige Geest om deze weg te gaan.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal