6 juli 2020

Liefde zoekt het geluk van de ander

1 Corinthiërs 13:5 Liefde, zij zoekt zichzelf niet,

Het woord liefde en houden van heeft vele betekenissen in onze spreektaal. Maar bijna nooit wordt daar de goddelijke Liefde mee bedoeld. Het heeft in bijna alle gevallen te maken met de egocentrische liefde. Het verlangen naar gevoel. Het is liefde op zichzelf gericht. De voorwaardelijke liefde.
De goddelijke liefde is in het geheel niet bezig met zichzelf maar zoekt juist het geluk van de ander en is pas gelukkig als de ander dat is. Ongeacht of zij wordt beantwoord of niet.
Deze goddelijke liefde kent wel pijn, en verdriet, maar zij houd daardoor niet op lief te hebben. Zij blijft geven. Dit is alleen mogelijk als de Liefde wordt aangevuld uit een onuitputtelijke Bron. God is Liefde van het gevende soort. Die altijd blijft stromen naar de ander onafhankelijk of zij wordt beantwoord of wordt geaccepteerd of niet. God kent wel pijn en verdriet van afgewezen liefde want Hij verlangt naar relatie met jou en mij maar Zijn liefde wordt daardoor niet minder. Hij blijft geven totdat wij Zijn liefde niet meer kunnen weerstaan en tot overgave komen. Deze Liefde doet soms pijn omdat wij ons niet waardig voelen, en daardoor deze Liefde afwijzen. Maar ten diepste is dat hoogmoed. Het niet willen erkennen van onze fout. Het is niet Gods Liefde die tekortschiet maar het is onze hoogmoed die ons verhinderd Zijn helende Liefde ten volle toe te laten. In de mate waarin wij leren de goddelijke Liefde in ons leven toe te laten, in die mate kunnen wij haar ook doorgeven aan anderen die deze Liefde zo hard nodig hebben.

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Gebed

Hemelse Vader, Bron van Liefde,

U bent Liefde. Uw Liefde heeft mij geschapen. In Uw Liefde ben ik verwekt. U heeft mij gewenst en naar mij verlangt met Uw eeuwige Liefde. Vergeef mij dat ik zolang Uw Liefde heb afgewezen en niet heb durven aanvaarden.
Nu ontvang ik Uw Liefde en verlang ik niks liever dan te zijn in Uw aanwezigheid en Uw Liefde door mij heen te laten stromen naar anderen opdat ook zij worden opgenomen in Uw eeuwige Liefde. Opdat Uw eeuwige Liefde beantwoord wordt en Uw verdriet vervuld zal worden in eeuwige vreugde. Opdat de hele schepping vol mag zijn en zich mag baden in Uw eeuwige Liefde zoals Uw zoon Jezus Christus Uw Liefde aan ons heeft geopenbaard. Ik dank U dat U Uw zoon heeft gegeven om mijn leven te helen en te bevrijden zodat ik als een vrij kind van U mag leven in Uw Liefde.

Amen.


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal