5 juni 2020

Aanbidding

Psalmen 103:1 Van David. Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam;
Johannes 4:24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Soms wordt onze ziel in beslag genomen door allerlei omstandigheden en voelen we ons negatief of depressief. Iemand heeft ons gekwetst of dingen zitten tegen. We zijn onder de omstandigheden gekomen. Dat is niet de plek waar we moeten zijn. God heeft ons geroepen om plaats te nemen in Zijn koninkrijk, dicht bij Zijn troon. Net als David moeten we met onze geest dan onze ziel aansporen om God te aanbidden en Hem te loven zodat we niet langer op de omstandigheden maar op God gericht zijn. Hij tilt ons dan uit boven de omstandigheden en we komen dan weer op de plek waar we thuishoren, dicht bij de troon van God. In Zijn aanwezigheid. Aanbidding geeft God ruimte in ons leven, en laat Hem Zijn werk doen in en door ons heen.
Aanbidding is je innerlijk oog op God richten en met je ziel en lichaam en geest te omschrijven wat je dan ziet.
Aanbidding is niet op jezelf maar op God gericht zijn en Hem je liefde, ontzag, bewondering en eerbetoon schenken.

Gebed

Almachtige God, Schepper van hemel en aarde,

Heilig, heilig, heilig bent U. Hoog verheven boven al wat is. U bewoont een ontoegankelijk Licht. U bent enkel Liefde, Uw wijsheid in ondoorgrondelijk en Uw verstand onbegrensd.
U bent die Is en die Was en die komen zal. U Bent die U Bent. Uw heerlijkheid wordt in Uw hele schepping weerspiegeld. Uw schoonheid overstroomt Uw hele schepping. U heeft de mens een wonderlijke plek toegewezen in Uw koninkrijk. Geprezen zij Uw heilige Naam.
Niemand is als U. U bent rechtvaardig in alles wat U doet. U bent enkel Licht. U bent waardig te ontvangen alle eer, lof en aanbidding van de hele schepping.
Ik aanbid U, ik loof U, ik geef mijn leven aan U, ik houd van U met mijn hele wezen.
Ik verlang voor eeuwig te zijn en te blijven in Uw aanwezigheid.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal