31 mei 2020

Vertrouw op Hem

Romeinen 10:11 Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
Spreuken 3:5-6 Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Op je geld? Op je eigen inzicht? Op je gezondheid? Op mensen die hebben geleerd? Op artsen, raadslieden, vrienden of familie? Op je verzekering, je pensioen?
Niks en niemand hier op aarde kan echte zekerheid geven. Het leven kan zomaar anders lopen en mensen kunnen falen en teleurstellen. Ook je eigen inzichten en krachten kunnen vreselijk tekort schieten.
Ook als het leven meezit en alles goed lijkt te gaan is het belangrijk ons vertrouwen niet te stellen in de schijnbare zekerheden maar bewust te zijn van de vergankelijkheid der aardse dingen. Maar meestal moet er eerst iets gebeuren in ons leven voordat we gaan leren dat God ten diepste de enige echte zekerheid is in ons leven. Zijn trouw en liefde blijft ons omringen ook al vallen alle zekerheden om ons heen weg. Als wij het niet meer weten komt Hij ons tegemoet met Zijn liefde en neemt Hij het van ons over als wij Hem toelaten in ons leven. Als we leren Hem te vertrouwen en vanuit Hem te leven dan kan niks op aarde ons meer raken maar dan zijn we een lichtend licht hier op aarde en mogen we ons licht laten schijnen juist als de aardse zekerheden niet zo zeker meer blijken.

1 Petrus 1:24-25 Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.

Gebed

Hemelse Vader,

Uw trouw en liefde zijn eeuwig. Uw wijsheid en kracht zijn oneindig.
Help mij mijn vertrouwen alleen in U te stellen en mijn geloof alleen op U te bouwen en niet te zien naar mensen en omstandigheden en op hen te vertrouwen ook al gaan de dingen goed omdat U mij zegent.
Help mij te vertrouwen op U en op U mijn geloof te bouwen ook als de uiterlijke omstandigheden geen zekerheid meer bieden en elke zekerheid uit mijn leven lijkt te zijn verdwenen. Schenk mij genade en draag mij in Uw liefde en trouw opdat ik mag leren in alles op U te vertrouwen en mijn eigen zwakheid mag leren kennen opdat mijn vertrouwen niet op mezelf, op mensen of omstandigheden en materiële zaken zal zijn, maar dat ik mag leren in alle omstandigheden te leven vanuit vertrouwen en in afhankelijkheid van U.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal