5 juni 2020

Zorgeloos genieten

Matth 6:25-33
Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Daarom zeg Ik jullie: maak je nergens zorgen over. Niet of je wel eten en drinken zal hebben. Ook niet of je wel kleren zal hebben om aan te trekken. Het leven is toch belangrijker dan het eten? En het lichaam is toch belangrijker dan de kleren?
26 Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren geen voorraden in schuren. Jullie hemelse Vader geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels?
27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken, ook maar éán centimeter groeien of ook maar éán dag langer leven?
28 En waarom maken jullie je zorgen over kleren? Kijk eens naar de bloemen in het gras. Kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet.
29 Maar Ik zeg jullie dat zelfs koning Salomo met al zijn rijkdom er niet zo schitterend uitzag als die bloemen.
30 Het gras staat er maar éán dag, want morgen wordt het als brandstof in de oven gegooid. Toch kleedt God dat gras zo mooi met bloemen aan. Dan zal Hij jullie toch zeker ook aankleden? Wat is jullie geloof toch klein!
31 Wees dus nergens bezorgd over. Pieker niet: "Wat moeten we eten?" Of: "Wat moeten we drinken?" Of: "Wat moeten we aantrekken?"
32 De mensen van de andere volken doen dat wel. Maar jullie hemelse Vader weet dat jullie deze dingen nodig hebben.
33 Geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal Hij jullie al deze dingen geven.

Jezus roep ons op en bemoedigt ons om totaal geen zorgen te maken. Nergens over. Zorgen trekken onze energie leeg. Jezus leert ons geloof en vertrouwen. Als we weten dat onze Hemelse Vader voor ons zorgt in alles wat we nodig hebben, dan kunnen we onze energie richten op hetgeen echt belangrijk is in het leven.
Er bestaat dus een leven zonder zorgen die niet gebaseerd is op het hebben van alles maar op vertrouwen. Vertrouwen ontsluit de hemelse voorzienigheid in je leven. Vertrouwen in een keus! Jezus verwijt Zijn leerlingen hun klein geloof. Jezus leefde met Zijn leerlingen bij de dag en elke dag was er genoeg.
Misschien heb jij niet genoeg! Geldzorgen, zorgen om gezondheid, zorgen om relaties, kinderen, je baan, de toekomst enz enz.
Het geheim om vrij te komen is eenvoudig. Ga vertrouwen!
Ga God danken dat Hij voor je zal zorgen en ga je energie richten op dingen die echt belangrijk zijn. God zal voorzien als wij onze zorgen loslaten en geven aan Hem.
Als je kiest om Hem te vertrouwen in alles zul je gaan ervaren dat Hij een liefdevolle Vader is die in alles zal voorzien wat je nodig hebt op een rijkelijke wijze. Eerst vertrouwen en geloven. Dan pas zul je het gaan ervaren. Wij keren het vaak om. Wij willen dat God eerst voorziet voordat we Hem gaan vertrouwen. Maar zo werkt het niet. God kan pas in ons leven komen met Zijn voorzienigheid als wij Hem daarvoor ruimte geven door Hem te vertrouwen. Geef al je zorgen aan Hem en ga genieten en straal Zijn liefde uit.

Gebed

Heer Jezus,

Wat is dit een mooie en moeilijk les. Wilt U me helpen al mijn zorgen los te laten en U erin te vertrouwen. Dat U op Uw manier zult voorzien in hetgeen nodig is.
Ik dank U dat U een goede en Liefdevolle en zorgzame Vader bent en dat ik me nergens zorgen over hoef te maken maar al mijn zorgen mag leggen in Uw handen.
Ik dank U dat ik mag leven in vertrouwen elke dag weer. Ik dank U dat U zal zorgen voor mijn financiën, mijn gezondheid, mijn kinderen, mijn toekomst en alles waar ik mij zorgen over maak.
Ik mag me nu richten op dingen van Uw koninkrijk en kies ervoor te vertrouwen dat U zult voorzien in al mijn dagelijkse behoeften.
Ik laat nu al mijn zorgen los en stap in Uw Liefde.
Wat een heerlijke bevrijdende liefde dat ik mag schuilen in Uw Liefdevolle armen en zorgeloos mag genieten van het leven.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal