29 mei 2020

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Matt. 6:19-21 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Waar gaat je energie naar toe? Wat is je drive? Vaak hebben we heel veel energie lekken in ons leven. We zijn zoveel tijd bezig met dingen die geen werkelijke waarde hebben. We zijn bezig met schatten verzamelen op aarde die ons alleen tijdelijk genot maar ook heel veel angsten en zorgen geven. Welke schatten ben jij aan het verzamelen? Je kunt dat voor jezelf nagaan door te kijken waar je meeste geld, tijd en energie naar toe gaat. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Blijvende schatten in de hemel verzamel je alleen door waarachtige liefde. Want alles uit zuivere liefde gedaan blijft eeuwig bestaan. Liefde zoekt zichzelf niet. Dus waarachtige schatten in de hemel verzamel je door je in te zetten voor een ander vanuit Gods Liefde en kracht. Door tijd, geld en energie te steken in het geluk van een ander, verzamel je niet alleen een schat in de hemel maar zul je ook die voldoening en geluk op aarde vinden waar je zo naar op zoek was. Want niet de gelukzoekers vinden het geluk maar de geluk schenkers.

Matthes 16:25 Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.

Gebed

Heer Jezus,

Ik dank U voor Uw waarachtig onderwijs. U helpt mij om in het leven bezig te zijn met dingen die echte en blijvende waarde hebben. Help mij om mijn leven op de juiste wijze in te richten opdat ik mijn tijd, geld en energie geef aan datgene wat echt leven geeft en eeuwigheidswaarde heeft. Help mij om de energie verslinders in mijn leven te ontdekken en er mee af te rekenen opdat mijn leven vruchtbaar mag worden en ik schatten in de hemel mag verzamelen. Help mij om niet vanuit mijn ego naar geluk te zoeken en het juist daardoor te missen maar help mij om vanuit Uw liefde me in te zetten voor het geluk van mijn naaste. Ik geef U mijn hart. Wilt U het vullen met Uw liefde opdat ik schatten mag verzamelen in de hemel.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal