6 juli 2020

Niet vergeven is geen optie!

Mattheus 5:14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

Soms hebben we het idee dat we de ander een gunst verlenen door te vergeven. Dat kan ons in een machtspositie brengen waarin we ons als mens verheffen boven de ander. De ander is ons immers iets schuldig en wij zijn zo goed om te vergeven. De geestelijke waarheid ligt echter heel anders. We hebben geen keus om niet te vergeven. Het is een opdracht van God gegeven. Het is de enige mogelijkheid om in Gods Liefde en genade te blijven leven. Als we namelijk niet vergeven dan stappen we in het energieveld van oordeel en wet, van oorzaak en gevolg en zullen ook onze eigen fouten op ons neerkomen. Het zijn twee energievelden waarin we kunnen leven. In het veld van Gods Liefde, genade en vergeving, of in het veld van oordeel, angst, oorzaak en gevolg. Het is onmogelijk de een wel en de ander niet te vergeven. Vergeving is niet een keus. Het is een geestelijke leefruimte, een energieveld, een staat van zijn, waar je in leeft. Je ontvangt deze staat van zijn door de vergeving van Jezus Christus te aanvaarden. Vanuit de vergeving van Jezus Christus is het onmogelijk om te oordelen. Doe je dat toch dan stap je uit Gods genade en raak je de innerlijke vrede kwijt. Als je bemerkt dat je toch weer in het oordeel bent gaan staan. Hetzij naar jezelf, hetzij naar een ander. Kom dan zo snel mogelijk weer terug in Gods genade. Vraag vergeving voor het oordeel wat je de ander of jezelf hebt gegeven en ervaar Gods vrede, liefde en vergeving weer over je heen komen via Jezus Christus.

Gebed

Heer Jezus,

Vergeef mij dat ik zo snel weer mezelf of anderen oordeel terwijl U mij toch zon machtig mooi geschenk van vergeving heeft geschonken. Vergeef mij mijn trots dat ik soms denk dat ik beter ben dan een ander en dat vergeving een gunst is die ik een ander kan geven. Terwijl vergeving uitsluitend door U gegeven kan worden en U het al heeft aangeboden aan iedereen door voor allen aan het kruis te sterven. Ik kan iemand niet iets schenken wat U al heeft aangeboden. Ik kan alleen aanvaarden dat U anderen net als mij vergeving schenkt. Het is enkel hoogmoed en trots dat als U anderen en mezelf vergeving aanbiedt dat ik dan in het oordeel blijf.
Help mij om nog dieper Uw genade te begrijpen en helemaal vanuit die genade te leven.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal