26 februari 2020

Leven in liefde en vrede met je naaste, God en jezelf

Matt 5: 23 Stel dat u in de tempel voor het altaar staat om God een offer te brengen. Als u zich daar dan herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, moet u het offer naast het altaar laten liggen.
24 Ga eerst naar uw broeder, maak het met hem in orde en breng daarna pas uw offer aan God.

Jezus geeft in de bekende bergrede onderwijs over het hart. Als ons hart niet zuiver is worden onze gebeden geblokkeerd. Als er in ons hart boosheid, wrok, jaloersheid, minachting of trots is, zijn we niet in lijn met Gods Liefde en kunnen we bidden tot we een ons wegen maar zal ons gebed niet aankomen. Daarom zegt Jezus dat het beter is eerst ons hart op te ruimen en verstoorde relaties te herstellen voor zover het van ons afhangt. Dan is ons hart weer rein en kunnen we de verbinding met God weer voelen. God is niet onder de indruk van uiterlijke vroomheid. Hij ziet ons hart aan. Als het daar niet klopt zijn we huichelaars ook al ziet niemand het. Het heeft geen zin om naar de kerk te gaan, iedere dag een kaarsje op te steken, bijbel te lezen en te bidden als je hart niet zuiver is.
Zuiver eerst je hart en verootmoedig je voor God en mensen. Dan zul je contact ervaren en zul je Gods stem verstaan. Leven in verbinding met God is leven in reinheid, vrede en liefde met je naaste en jezelf.

Gebed

Heer Jezus,

Ik dank U voor Uw liefde het voorbeeld wat U geeft. Help mij mijn hart rein te bewaren en in zuiverheid, liefde, nederigheid, respect en vergeving met mezelf en mijn naaste om te gaan. Laat mij zien als er toch onbewust dingen mijn hart zijn binnengeslopen die mijn relatie met U belemmeren. Laat mij zien als er trots, onvergevingsgezindheid, minachting of jaloersheid in mijn hart is tegenover mijn naaste. Help mij om me te verootmoedigen en initiatief te nemen om relaties te herstellen als ik fout ben geweest in woord of daad of innerlijke houding zodat Uw liefde weer kan stromen in mijn hart.
Dank U Jezus dat ik altijd bij U mag komen en U met liefde mij de weg onderwijst van innerlijke zuiverheid. U geeft mij kracht deze weg te gaan.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal