5 juni 2020

Liefde kun je voelen

1 joh 1: We willen jullie vertellen over het Levende Woord. Het Levende Woord was er al vanaf het begin. We hebben Hem gehoord, met onze eigen ogen gezien en met onze eigen handen gevoeld.

Johannes, ookwel de liefdesapostel genoemd, heeft bovenstaand vers geschreven. Johannes heeft drieneneenhalf jaar met Jezus opgetrokken en heeft gezien en vooral gevoeld en ervaren wat liefde is. God is Liefde. Jezus heeft deze Liefde van God tot expressie gebracht. Johannes heeft deze Liefde van God via Jezus gevoeld en ervaren in zijn leven in zijn omgang met Jezus. Als Johannes tekort schoot, faalde, fouten maakte, ziek was, angst of verdriet had, dan was Jezus daar voor hem. Hij ervoer Liefde, compassie, bewogenheid, aandacht, interesse en daadwerkelijke hulp waar nodig van Jezus. Jezus gaf Johannes hoop, onderwees hem in liefde, corrigeerde Johannes op liefdevolle wijze waar nodig en bemoedigde Johannes als hij het even niet zag zitten of een fout maakte. Jezus zorgde voor voedsel, kleding, onderdak, financin en alles wat nodig was in het dagelijks leven. Jezus was er voor Johannes om hem tot volle ontplooiing te brengen tot zijn goddelijke bestemming. Jezus heeft Zijn leven ingezet voor Johannes en ging daarin tot het uiterste. Het enige wat Jezus van Johannes vroeg was om Hem te volgen waar Hij ook heen ging.
Zo ziet liefde eruit. Liefde is geen woordje, het is een levenswijze. Liefde zet zich in om de ander gelukkig te maken.
Met dezelfde Liefde waarmee Jezus Johannes heeft liefgehad heeft Jezus ook jou lief!
Als jij net als Johannes Jezus volgt, in Zijn voetstappen wandelt, dan zul je ook net als Johannes de Liefde van Jezus gaan ervaren.
Je gaat Zijn Liefde ervaren door zelf ook de weg van de Liefde te bewandelen en vanuit Gods Liefde je leven in te zetten voor anderen op een voelbare, tastbare wijze.

Gebed

Heer Jezus,

Ik dank U dat Uw Liefde zo tastbaar en voelbaar is en niet alleen woorden zijn. U bent er voor mij en zorgt voor mij en maakt dat ik tot volle ontplooiing kom. U vergeeft mij en bemoedigd mij als ik faal en tekortschiet. U zorg voor alles wat nodig is in mijn leven om vruchtbaar te leven voor U. Als ik maar dicht bij U blijf schuilen en U blijf volgen in mijn leven.
Help mij om Uw Liefde zichtbaar en voelbaar te maken in mijn leven voor anderen.
Opdat mensen in mijn leven Uw liefde mogen voelen en ervaren door mijn leven heen.
Geef mij kracht en onderwijs mij om Uw Liefde tastbaar door te geven in mijn leven.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal