17 februari 2020

God eerbiedigen brengt genezing

Maleachi 4: 2 Maar voor allen die eerbied voor Mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan met genezing onder haar vleugels. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde als kalveren, die in de wei worden losgelaten.

In dit Bijbelgedeelte gaat het over het oordeel van God wat eens zal komen maar wat er ook al is. Ieder mens zal eens in het volle Licht van God komen te staan. Gods Licht is heerlijk en tot vreugde en genezing voor hen die niks te verbergen hebben maar verlangend zijn naar reinheid en zuiverheid. Maar voor hen die van buiten mooi zijn maar van binnen vol onreinheid, zonder eerbied voor God hun ego&itildestische verlangens volgen, zal het Licht van God niet aangenaam zijn. In Gods Licht komen alle verborgen agenda′s en intenties openbaar. Alle verborgen leugens en zonden en schijnheiligheid komt openbaar in Gods Licht. Het is goed om nu we in de tijd van genade leven ons hiervan te laten reinigen door het bloed van Jezus. Als we ons hart hebben laten zuiveren dan zal de openbaring van Gods Licht enkel vreugde en genezing geven en hoeven we niet bang te zijn dat er verborgen dingen aan het licht komen. We leven dan in vergeving en genade en mogen uitzien naar onze ontmoeting met Hem in het volle Licht wat met grote vreugde gepaard zal gaan. Nu al en straks al we Hem zullen ontmoeten in het volle Licht.

2 Tim 2: 21 Als je je niet met de zonde inlaat, zul je zijn als één van die borden van zuiver goud (de beste in huis) zodat Christus je kan gebruiken voor Zijn hoogste doelen.
22 Blijf uit de buurt van alles wat jou als jongeman slechte gedachten en gevoelens kan geven. Geef in plaats daarvan je aandacht aan alles wat je kan helpen goed te doen. Heb geloof en liefde en zoek het gezelschap van hen, die van de Here houden en een zuiver hart hebben.

Gebed

Heer Jezus,

U bent een God van Licht. Ik dank U voor Uw Liefde en genade. In diepe dankbaarheid, eerbied en respect kom ik voor Uw troon en buig voor U neer.
Wilt U mijn hart beschijnen met Uw goddelijk Licht en alles wat Uw Licht niet kan verdragen openbaar maken en verwijderen opdat ik rein en zuiver mag zijn en in grote vreugde zonder schaamte in Uw Licht mag wandelen.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal