3 juni 2020

Wees geen meeloper

Ex 23: 2 Als het grootste deel van de mensen iets slechts doet, doe dan toch niet met hen mee.

We hebben het verlangen om rein en zuiver te leven. Maar het kan soms best lastig zijn als iedereen om ons heen het niet zo nauw neemt met de zuiverheid en eerlijkheid. We kunnen makkelijk mee gaan roddelen, een beetje sjoemelen met geld van de belasting, het niet zo nauw nemen met seksuele relaties en trouw, een leugentje om bestwil enz.
Op je werk, in je familie of gewoon in de samenleving kunnen er situaties optreden dat je stelling moet nemen tegen het kwaad. Bewust keuzes maken om niet mee te doen met de rest. Niet om je af te zetten of uit boosheid maar omdat jij jezelf rein wilt bewaren voor God. Je kunt je niet verschuilen achter de meerderheid. Zelfs niet als het onze leiders zijn. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. Bij God is er geen democratie. In Gods koninkrijk is het niet zo dat de meerderheid gelijk heeft. God wil juist dat we ons onderscheiden en afscheiden van de wereldse dingen die niet goed zijn. Dan wordt het licht van God in ons leven helder en worden we een zoutend zout die het bederf tegen gaat. Soms betekent dat lijden voor Jezus omdat mensen het niet leuk vinden dat hun duister hart aan het licht komt doordat wij goede principiële keuzes maken. We kunnen weerstand ondervinden en zelfs vijandschap oproepen bij mensen die het licht niet kunnen uitstaan en hun geweten niet willen horen. Dan is het zaak in de liefde te blijven. We zijn niet geroepen om de ander te beoordelen maar om zelf rein te leven. Zelf een voorbeeld zijn werkt veel krachtiger dan de ander te vertellen hoe hij het moet doen.

Gebed

Heer Jezus,

Wilt U mij helpen mij af te scheiden van de wereld en de meerderheid in het kwade niet te volgen. Help mij ook in lastige en verleidelijke situaties steeds het goede te kiezen ook als dat betekent dat mensen me niet begrijpen of zelfs afwijzen en ik er niet langer bij hoor.
Help mij om niet in het oordeel te gaan staan maar om in de liefde te blijven en zelf een voorbeeld te zijn. Help mij om steeds voor het goede te kiezen los van wat de meerderheid van mensen denken of vinden en los van wat mijn vlees of begeerte zegt.
Help mij in reinheid en zuiverheid in alle nederigheid te wandelen voor uw aangezicht.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal