17 februari 2020

Welke voetafdruk laat jij achter?

Johannes 15:16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven

Wij hebben een tijd van God gekregen om hier te wandelen op aarde. Tijdens onze wandeling laten we voetafdrukken achter in levens van mensen. Bewust en onbewust beïnvloeden we levens van mensen door onze levenswandel. We kunnen mensen tot zegen zijn en we kunnen mensen kwetsen en beschadigen door onze woorden en daden.
Het is de bedoeling dat we door Gods Liefde uit te dragen tot zegen zijn voor mensen in onze omgeving en een afdruk achterlaten die vrucht draagt voor God in levens van mensen. Wat blijft er van je achter op aarde als je komt te overlijden? Wat voor afdrukken heb je achtergelaten in levens van mensen. Het leven gaat niet om het vergaren van rijkdom, status of het hebben van een gemakkelijk comfortabel leven. Nee, wat de waarde van je leven bepaald is de afdruk die je achterlaat als je er niet meer bent. Wat zeggen mensen over je op je begrafenis. Het is Gods verlangen dat je vrucht draagt, vrucht die blijft. Alles wat in liefde is gedaan heeft eeuwigheidswaarde

1 Corinthiërs 13:13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Gebed

Heer Jezus,
U bent mijn grote voorbeeld. Help mij te wandelen in Uw voetsporen opdat mijn leven tot zegen zal zijn voor mensen. Behoed mijn voeten voor het gaan van een verkeerd pad. Help mij steeds liefde en relaties te stellen boven materiële zaken opdat Uw koninkrijk door mijn leven heen mag uitstralen in levens van mensen die ik mag ontmoeten. Help mij om blijvende vrucht te dragen in mijn leven door iedereen die U op mijn pad stuurt te benaderen vanuit liefde. Wis de voetsporen uit in mijn leven die geen vrucht dragen maar schade aanrichten opdat ik heilig mag zijn en een bruikbaar kanaal van Uw liefde.
Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal