3 juni 2020

God scheidt licht en duisternis in ons leven

Gen 1: 3 God zei: Er moet licht komen, en er was licht.
4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;
5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Een van de belangrijke dingen van de schepping die God deed is het aanbrengen van scheiding en het stellen van grenzen. Vanaf de schepping was de tegenstander van God aanwezig om het plan van God tegen te houden. De satan, de duivel is nog steeds aanwezig om Gods plan te dwarsbomen in levens van mensen. Maar Jezus is als Licht van God gekomen op aarde om ons van binnen te verlichten opdat we mogen schijnen in de duisternis. Tijdens onze wedergeboorte sprak God in ons hart. Er moet licht komen. En er was Licht.
Nu is het zaak dat de duisternis zich gaat afscheiden van ons leven. Want het Licht is goed maar de duisternis niet. Het is nu belangrijk om het Licht dag te noemen en de duisternis nacht. Ofwel. God vraagt nu van ons dat we scheiding gaan aanbrengen in ons leven door eerlijk de duisternis als zonde te erkennen en weg te doen uit ons hart. Wij behoren de dag toe en niet de nacht. Duisternis, onreinheid, boosheid, hebzucht, oordeel, kwaadsprekerij, haat, leugentje om bestwil enz. horen niet langer deel te zijn van ons hart. Durven wij die dingen eerlijk te benoemen en God vragen Zijn Licht te laten schijnen in ons hart opdat de duisternis zal verdwijnen uit ons hart? Durven wij, niet bij de ander maar bij onszelf het duister nacht te noemen en het licht dag opdat God scheiding kan aanbrengen? Scheiding aanbrengen tussen licht en duisternis en je afkeren van de zonde is een voortdurend proces in je hart, een dagelijkse keuze samen met God. Laten we niet in de schemering wandelen maar stappen in het volle Licht van God.

1 Johannes 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Gebed

Heer Jezus, U bent het Licht van de wereld. Wilt U met Uw goddelijk Licht mijn hart beschijnen en scheiding aanbrengen in de verborgen overleggingen van mijn hart tussen wat duister is en wat licht. Reinig en heilig mij opdat ook in de donkere schuilhoeken van mijn hart Uw Licht mag schijnen en duisternis niet langer deel zal uitmaken van mijn leven.
Help mij om eerlijk mijn zonden onder ogen te zien en fout, fout te benoemen en me niet te verschuilen achter dingen die het licht niet toebehoren maar help mij om scheiding aan te brengen tussen licht en duister en te kiezen voor het licht. Opdat ik steeds meer mag leven in het Volle Licht.
Dank U Jezus voor Uw liefde en genade waardoor ik zonder veroordeling dit proces van heiliging mag bewandelen. Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal