5 juni 2020

Zoek geen eer van mensen

Mat 6: 1 Let erop dat u uw goede werken niet doet om bij de mensen op te vallen. Anders krijgt u geen beloning van uw hemelse Vader.

Jezus leert ons om goede werken te doen en om onze goede werken te laten zien. En nu ineens geeft Jezus ons de waarschuwing dat we de goede werken niet moeten doen om op te vallen bij mensen. Wat is dat toch lastig om zuiver te blijven. Ons hart wil zo graag eer en waardering van mensen. Als we iets goeds doen dan willen we ook graag waardering van mensen. We willen graag dat mensen het zien en ons waarderen. Maar Jezus zegt hier dat als dat ons doel is dat we dan ons loon van mensen al hebben ontvangen en ons loon bij God mislopen. We leven dan voor de eer van mensen. Dat is kwetsbaar. Want als we geen waardering ontvangen houden we snel op om goed te doen. God wil dat we leren leven vanuit een andere Bron. Dat we blijven goed doen ook als we geen waardering van mensen ontvangen. God wil dat we zelfs goed doen aan onze vijanden. Soms is het nodig dat onze trots gekrenkt wordt zodat we leren leven vanuit een diepere en meer zuivere motivatie. God wil dat we leren goede werken te doen om Hem blij te maken en niet voor mensen. God zal ons eren en belonen. Hij ziet ons hart.
Twee mensen kunnen hetzelfde goede werk doen. Maar de een doet het om waardering van mensen te ontvangen en de ander doet het om God blij te maken. De een doet het uit zelfzuchtige motieven en de ander uit pure liefde. Het blijft een dagelijkse worsteling om ons hart zuiver te houden. Dat kan alleen door dicht bij God te leven.

Mat 6: 2 Wanneer u een arme iets geeft, bazuin het dan niet rond. Dat doen de huichelaars. Het gaat hen erom iedereen in de synagoge en op straat te laten zien hoe goed zij zijn. Zij willen door de mensen geprezen worden.
3 Daarmee hebben zij hun beloning al. Als u goed voor iemand bent, houd het dan geheim. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet.
4 Uw Vader kent alle geheimen. Hij zal u ervoor belonen.

Gebed

Heer Jezus,

U bent in alles zuiver en rein en vol liefde. Help mij om in Uw goede werken te leven en Uw liefde uit te dragen in woord en daad zonder eer van mensen te zoeken. Help mij om goed te zijn voor goede mensen maar ook voor mensen die lastig zijn om lief te hebben.
Help mij om steeds Uw eer en waardering te zoeken en niet die van mensen.
Help mij om zuiver te leven vanuit Uw liefde in vrijheid in nederigheid en dankbaarheid zonder te vervallen in gewilde nederigheid of zelfzuchtige trots.
Help mij om op een zuiver manier om te gaan met waardering en complimenten en help mij om vanuit liefde om te gaan met kritiek en oordeel. Help mij om mijn innerlijke motivatie niet te laten bepalen door waardering of kritiek van mensen maar slechts door Uw Liefde.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal