3 juni 2020

Bekering en herstel

Zacharaia 1:3 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren-zegt de HEER van de hemelse machten.

Soms zijn er momenten in ons leven dat we van de Weg afdwalen. We doen dingen waar we spijt van hebben of zitten in een negatieve spiraal doordat we verkeerde keuzes hebben gemaakt en nu met de gevolgen zitten. We voelen ons schuldig en denken dat God boos op ons is. Soms zijn het kleine dingen maar soms ook hele grote onherstelbare fouten.
Maar weet dat er altijd een weg terug is bij God. Je kunt altijd terugkeren. God wacht op je. Maar soms is bekering echt nodig. Dat moet jij de eerste stap zetten naar God toe. God heeft ons een vrije wil gegeven en zal ons niet dwingen om te keren. Maar Jezus staat klaar met Zijn open armen om je te ontvangen, te vergeven en schoon te wassen van de gevolgen van je fouten. Hij heeft voor ons aan het kruis geleden. Hij heeft de straf gedragen zodat wij ons steeds onnieuw kunnen bekeren tot God zonder dat er veroordeling volgt.
Bekering is niet eenmalig. Het is een weg waar je op loopt. Je bent een kind van God ook als je de mist ingaat. Dat blijf je. Maar je kunt wel veel van Gods bedoelde vreugde en zegen missen in je leven als je een verkeerd pad inslaat. En als je blijft volharden op dat pad kan dat grote schade aanrichten ook voor je ziel.
Dus als je de mist in bent gegaan. Wat het ook is. Groot of klein. Keer terug tot God en Hij zal zich over je ontfermen en je reinigen en opnieuw vullen met Zijn vrede.

Ps 51: 7 -15 Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein,
was mij en ik word witter dan sneeuw.
8 Laat mij vreugde en blijdschap horen:
u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
9 Sluit uw ogen voor mijn zonden
en doe heel mijn schuld teniet.
10 Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
11 verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
12 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.
13 Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
en zullen zondaars terugkeren tot u.

Gebed

Heer Jezus,

In diepe dankbaarheid kom ik voor Uw troon van genade.
Vergeef mij dat ik verkeerde keuzes heb gemaakt en heb toegegeven aan mijn vlees.
Vergeef mij dat ik niet heb gehandeld vanuit liefde maar ruimte heb gegeven aan egoïstische motieven.
Ik bekeer me tot U en doe afstand van de verkeerde dingen in mijn leven.
Vergeef mij en reinig mij en help mij opnieuw Uw pad van Liefde te bewandelen.
Behoedt mij en maak mij sterk om te groeien in Uw liefde en waarschuw mij voor de zijwegen die schade brengen in mijn leven.
Ik ben U intens dankbaar dat ik steeds tot U terug kan en mag keren en dat U mij keer op keer omarmt en troost en bemoedigd om op te staan en door te gaan.
Ik dank U dat ik als kind van U fouten mag maken en mag dwalen en dat U dan toch nog van mij houdt.
Wat bent U een liefdevolle God. Dank U voor Uw genade.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal