31 mei 2020

Kijk niet om

Lukas 9:62 Maar Jezus zeide tot hem: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.

Het verleden achter je laten is soms het moeilijkste wat er is. We kunnen heel ons leven blijven hangen in schuld, in boosheid, in angst of zelfverwijt. Jezus leert ons dat we in Hem een nieuwe schepping zijn. Jezus nodigt ons uit het verleden achter ons te laten en ons te richten op hetgeen voor ons ligt. Het verleden is voorbij, we kunnen dat niet meer veranderen maar we kunnen er wel een zinvolle betekenis aan geven door samen met Jezus alles te laten omkeren ten goede. Maar dan moeten we vooruit kijken, het geloof oppakken en gaan leven vanuit Gods kracht. Niet het verleden maar het nu bepaald je toekomst. Wat doe jij nu? Wat ga je doen? Wat ga je investeren in de korte, lange en eeuwige toekomst? Ga bouwen met Jezus met kostbare stenen van liefde, trouw, barmhartigheid, genade, gerechtigheid, eerlijkheid, vergeving en liefde en je zult merken dat je iets heel moois kunt bouwen in je huidige situatie onafhankelijk van hoe je hier bent gekomen. Kijk niet achterom maar kijk samen met Jezus hoe je verder kunt.

Gebed

Heer Jezus,

Ik dank U dat ik niet langer met het verleden bezig hoef te zijn maar dat ik het verleden mag afsluiten en samen met U de hand aan de ploeg mag slaan om iets nieuws te verbouwen op de grond die voor me ligt. U geeft me levend zaad die eeuwig vrucht draagt die ik mag zaaien in mijn leven. Zaad van liefde welke U in mijn hart heeft uitgestort die in elke situatie, wat deze ook is, de overwinning geeft tot eer van U.
Ik dank U dat U mij bevrijd heeft om vrij te zijn en dat ik een geweldige toekomst voor me heb met Uw goddelijke belofte van nabijheid voor eeuwig.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal