23 februari 2020

Wees onberispelijk van hart

Gen 17:1 Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk;

Er is zoveel liefde bij God dat er soms zelfs de gedachte kan opkomen dat het helemaal niet uitmaakt wat je doet want God houdt toch wel van ons. Dat klopt wel maar er is een verschil tussen weten dat God van je houdt en het hebben van een diepe en innige liefdesrelatie met God. Heb je echt het verlangen naar een diepe en innige relatie met je Schepper dan hoort daar een onberispelijke wandel bij. Want God verbindt Zich met zuiverheid en openbaart Zichzelf aan hen die zuiverheid van hart nastreven.
Het gaat hierbij niet om schuld of straf maar om diepe gemeenschap met God en vervulling met Zijn Liefde. Ook als je blijft volharden in zonde en het allemaal niet zo nauw neemt in het leven zal God nog steeds van je blijven houden maar je zult heel veel van Zijn gemeenschap, Liefde en vreugde, vrede en voldoening missen in je leven. Je zult heel veel missen van datgene wat God zo graag met je wil delen.
Je kunt Gods liefde niet verdienen in je leven maar reageren op Zijn liefde en werken aan een intieme relatie met God en waarachtige gemeenschap met Zijn Heilige Geest gaat alleen door een heilige en zuivere levenswandel waarbij het niet gaat om een leven volgens strenge regels maar leven vanuit een zuiver hart. Een hart van goud.
Jezus is juist gekomen om ons een hart van Goud te geven door ons te vullen met Zijn Heilige Geest.

1 Petrus 1:16 Weest heilig, want Ik ben heilig.

Gebed

Heer Jezus,

Dank U voor Uw oneindige en onvoorwaardelijke Liefde voor mij onafhankelijk van wat ik doe of denk. Uw Liefde gaat zo diep en zo ver. Dat is voor mij niet te begrijpen.
Ik wil Uw Liefde dieper leren kennen en ervaren en verlang naar een diepe en intense gemeenschap met U.
Help mij mijn hart te zuiveren van elke verkeerde gedachte en intentie, van elk egostïsche en zelfzuchtige gedacht opdat mijn hart en gedachten vol zullen zijn van Uw Liefde, zuiverheid en oprechtheid.
Waarschuw mij als ik weer toegeef en voeding geef aan verkeerde gedachten opdat ik mag groeien in heiligheid en zuiverheid en steeds dieper in Uw Liefde mag leven.
Help mij om onberispelijk te zijn in mijn hart en me steeds te laten reinigen door Uw kostbaar bloed.
Ik dank U voor Uw rijke genade die mij ruimte geeft om fouten te maken maar steeds weer terugbrengt in Uw Liefde.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal