3 juni 2020

Versla boosheid en irritatie met liefde

Spreuken 15: 1 Een vriendelijk antwoord doet de woede wijken, maar een krenkend woord wekt de woede op.

De kracht van liefde en vriendelijkheid blijkt juist dan als ze niet wordt verwacht. Als we worden aangevallen is onze eerste reactie die van verdediging. We beantwoorden boosheid met boosheid.
Jezus leert ons om anders te reageren en naar het hart van de ander te zoeken in liefde. Woorden hebben kracht. We kunnen elkaar met woorden slaan. Daarom is het zo belangrijk om zorgvuldig onze woorden te kiezen juist in situaties waarin we worden aangevallen of ons aangevallen voelen. Een ruzie is zo aangewakkerd. Met een vriendelijk woord kan een ruzie echter ook vaak ontweken of zelfs opgelost worden als het uit ons hart komt.
Jezus wil ons helpen om vredestichters te zijn. Om als het nodig is onrecht te lijden en te kiezen om niet in je recht te staan omwille van de hogere vorm van liefde. Ook grenzen aangeven kan vriendelijk. De kracht zit niet in boosheid maar in duidelijkheid en overtuiging. Vriendelijk maar resoluut voor de waarheid gaan staan terwijl je de ander toch in zijn waarde laat. Juist door vriendelijk te blijven laat je zien dat je in de waarheid staat. Want waarheid en wijsheid van God is per definitie vriendelijk.

Jac 3: 17 Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.

Gebed

Heer Jezus,

dank U voor het voorbeeld wat U mij heeft gegeven door Uw leven. Help mij om ook in moeilijke situaties vanuit Uw vriendelijkheid te reageren en zo een vredestichter te zijn. Help mij om bereid te zijn niet altijd op mijn strepen te staan maar om onrecht of lijden te dragen als de liefde dat van me vraagt.
Help me om vriendelijk maar resoluut voor de waarheid en voor het recht op te komen als de liefde dat van me vraagt.
Geef me de wijsheid in elke situatie om op de juiste wijze te reageren vanuit Uw liefde en geen oorzaak te zijn of stimulans te geven voor ruzie of twist.
Geef mij de mantel van vriendelijkheid om steeds vanuit liefde en zachtheid Uw Waarheid te brengen en zo mensen in Uw Licht te brengen.
Help mij een vredestichter en vredebewaarder te zijn.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal