17 februari 2020

Zalig de armen van geest

Mat 5:2,3 En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

De kinderen in dit plaatje krijgen medicijnen. Ze zijn hulpbehoevend en dankbaar voor elke hulp die hen wordt aangeboden. Eten, drinken, medicijnen, kleding, onderwijs. Enz.
Jezus legt uit dat wij ook die houding horen aan te nemen van een hulpbehoevend kind.
Maar wij vinden dat vaak zo moeilijk. We zijn zo vol van onszelf en weten het meestal beter. We hebben een sterke eigen mening en toetsten alles aan onszelf. We zijn eigenwijs en wijzen hulp af. Het is zo moeilijk om onze trots aan de kant te zetten en te erkennen dat we geestelijk arm zijn.
Jezus biedt ons Zijn hulp aan. Wij zijn hulpeloos maar beseffen dat niet voldoende zodat we pas om hulp gaan vragen als we het zelf echt niet meer kunnen. En als Jezus dan helpt zijn we even dankbaar om vervolgens weer in eigen kracht door te gaan.
Jezus zegt: zalig de armen van geest. Zalig zijn die mensen die zich laten onderwijzen, zich laten kleden, zich laten genezen, zich laten voeden door Jezus vanuit een diepe nederige afhankelijk en dankbare houding.
Mensen die arm zijn van geest zijn mooi in karakter. Ze verheffen zich niet boven de ander maar zijn dienstbaar vanuit diepe dankbaarheid voor de hulp en genade die ze zelf ontvangen van Jezus.

Jes 55: 1 O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.
2 Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige.

Gebed

Heer Jezus,

In diepe dankbaarheid kom ik voor Uw troon van genade. Vergeef mij mijn hoogmoed en trots, mijn eigenwijsheid en ondankbaarheid en help mij om tot een diep besef te komen dat ik arm ben en hulpeloos en er in mij geen kracht, wijsheid en inzicht schuilt.
Help mij om in nederigheid me door U te laten onderwijzen, voeden, kleden en in alles op Uw Liefde en genade te vertrouwen in plaats van op mijn eigen kracht.
Help mij me niet te verheffen boven anderen maar met een eenvoudige en dienstbare houding Uw liefde uit te delen aan hen die behoeftig zijn zoals U mij steeds dient vanuit Uw Liefde.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal