6 juli 2020

Vriend van God

Joh 15: 13-15 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.

Een vriend van God zijn gaat verder dan een kind van God zijn. Vriendschap is altijd een wederzijdse relatie. Als kind van God heb je niet automatisch een vriendschappelijke relatie met God. Toch is Jezus gekomen met een diep verlangen naar echte diepe en mooie vriendschap met ons. Jezus vertelt ons hoe we vrienden van Hem en dus ook van God kunnen worden. Vrienden delen alles met elkaar maar helpen elkaar ook. Jezus heeft ons geholpen vanuit Zijn Liefde voor ons door voor ons te sterven aan het kruis. Als wij Jezus gaan helpen met Zijn passie om het koninkrijk van God te brengen hier op aarde dan ontstaat er een diepe vriendschap waarin Hij Zijn passie met ons gaat delen en we mogen delen in Zijn vreugde. Doen wat Jezus zegt is niet een gebod maar stappen in Zijn passie van leven en vreugde. Het is een geweldig voorrecht dat Jezus ons Zijn vriendschap aanbied. Samen, hand in hand, wandelen met Jezus op het pad van Gods Liefde. We kunnen deze vriendschap ervaren doordat Jezus Zijn Heilige Geest heeft uitgestort. Jezus is dus daadwerkelijk in ons leven aanwezig door Zijn Geest. Het is niet een symbolisch gebaar of een wijze van spreken. Nee, Jezus wil daadwerkelijk vriendschappelijke omgang met ons hebben.

In de grondtekst in het Grieks staat voor vriend het woord. Philos.
Dit betekent:
5384 philos, bn

1) vriend, vriendelijk zijn voor iemand, hem het goede wensen
1a) vriend
1b) makker, collega
1c) hij die vertrouwd met iemand omgaat, een metgezel

God, Jezus, de Heilige Geest wil graag samen met jou als Vriend, Makker, Collega, Metgezel, het pad van Liefde bewandelen.
Wil jij ook een vriend van God zijn en dit pad met Hem bewandelen?

Gebed

Vriend Jezus, Vriend God, Vriend Heilige Geest,

Wat bijzonder dat ik U mijn Vriend mag noemen en dat U verlangt naar een vriendschappelijke omgang met mij. Ik wil heel graag Uw vriend zijn en stappen in Uw passie om het koninkrijk van God te bouwen hier op aarde.
Ik wil U uitnodigen en toelaten als mijn beste Vriend.
Leer mij wat waarachtige vriendschap is zoals U dat heeft bedoeld en voor ogen heeft.
Leer mij de diepte van goddelijke vriendschap en leer mij te wandelen in Uw wegen.
Leer mij om ook Uw hart te raken vanuit liefde zoals U de mijne raakt met Uw liefde.
Dank U voor dit ongelooflijk voorrecht om zo met U te mogen wandelen.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal