29 februari 2020

Dankbaarheid

1 Thessalonica 5:18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

De bekende Corrie ten Boom heeft tijdens de oorlog leren danken voor de mieren in haar cel en voor de vlooien in slaapzaal van het concentratie kamp. Deze houding van dankbaarheid gaf haar kracht om in de moeilijkste periodes in haar leven te overleven door Gods kracht.
Dankbaarheid onder alle omstandigheden geeft ons kracht om niet in een negatieve spiraal te komen.
Dankbaarheid houd de verbinding open naar de God van LIefde en geeft de duisternis geen kans ook al dringt deze zich op vele wijze aan ons op.
Dankbaarheid richt ons steeds op de positieve dingen die er altijd om ons heen zijn waardoor Gods kracht in ons leven haar weg kan banen en het Licht van God door ons heen kan schijnen.
Als je het niet meer kunt roep dan Jezus aan je te helpen. Hij is mens geworden en kan met ons meevoelen en zal ons kracht geven en helpen ons ogen te richten op al de zegeningen van Gods liefde die ons altijd om ringen omdat deze boven alle omstandigheden uitstijgen.

Rom 8:38,39
Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Gebed

Heer Jezus,

Raak mijn ogen aan opdat ik weer de zegeningen om mij heen kan zien. Help mij me te richten op Uw liefde in plaats van op de negatieve omstandigheden. Ik nodig U uit in mijn leven te komen en Uw Licht door mij heen te schijnen. Ik kies er nu voor om dankbaar te zijn en ik dank U voor alle grote en kleine zegeningen waar ik lange tijd blind voor ben geweest

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal