29 mei 2022

Bid in geloof en vertrouwen

Marcus 11:24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

Als je iets via internet bestelt wacht je rustig af tot je het via de post ontvangt. Je gaat het niet keer op keer bestellen omdat je het nog niet hebt ontvangen.
Zo is het ook met bidden. Als je God iets vraagt mag je geloven en vertrouwen dat Hij het je zal geven. Het steeds opnieuw vragen maakt je gebed krachteloos en geeft blijk van het niet vertrouwen van God. Het is bidden en dan uitzien en vertrouwen en danken.
Natuurlijk moet je wel het juiste bidden. Net zoals je bij een computerwinkel geen rijst moet bestellen zo kun je bij de Liefdeswinkel van God alleen Liefde bestellen. Iets anders is er niet in de winkel van God. Je moet ook niet vergeten af te rekenen in een winkel op internet. Ook bij God moet je niet vergeten te betalen. De Liefde wordt ons wel gratis aangeboden maar is wel heel kostbaar. Jezus heeft Zijn leven voor ons gegeven om ons de erfenis van God de Vader te kunnen geven. Daarom leert Jezus ons te bidden in Zijn naam.

Johannes 16:23-24 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.
Mattheüs 7:11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.

Gebed

U bent een God van Liefde. Ik dank U voor Uw eeuwige Liefde voor mij. Uw Liefde overweldigt mij, troost mij, geneest mij en brengt mij tot rust. In Uw Liefde kan ik nog maar een ding vragen en dat is dat Uw koninkrijk van Liefde in en door mij heen tot uitdrukking komt. Ik dank U voor Uw zoon Jezus, die Zijn leven heeft gegeven opdat ik kan delen in Uw heerlijkheid en toegang heb tot de troon van genade.
Leer mij het gebed des geloofs te bidden en Liefdesgaven uit te delen aan mijn broeders en zusters om mij heen opdat Uw koninkrijk van Liefde door mij heen stroomt.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal