14 augustus 2018

Vandaag is speciaal

Klaagl 3: 23 Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw!

Vandaag is heel speciaal. Deze dag is nog nooit eerder geweest en zal nooit meer komen. Deze dag is een geschenk van God. Alles wat je vandaag doet is belangrijk voor God. Zelfs al je haren zijn geteld. God is intens betrokken bij je leven. Hij heeft het leven bedacht en ontworpen en deze dag is speciaal.
Deze dag mag je Gods Liefde ervaren, genieten en Zijn Liefde doorgeven in alles wat je doet.
Wees je bewust van dit moment. Leef deze dag! Ontdek Zijn weldaden en deel uit.
Geef geschenken weg vandaag. Een glimlach, liefdevolle aandacht, oprechte interesse, een helpende hand, een knuffel, een bemoedigend woord enz. Deze kleine dingen kunnen iemands dag veranderen en maakt ook jezelf blij. En ja God is erbij. God is de God van de kleine dingen. Hij is betrokken en geniet waar jij geniet.

Zach 4: 10 Want wie veracht de dag der kleine dingen?

Gebed

Hemelse Vader,

Ik wil U danken voor deze mooie dag. Deze dag is een geschenk. Ik neem dit geschenk in dankbaarheid aan en wil er samen met U iets moois van maken.
Help mij om te genieten, om uw weldaden te zien en te erkennen. Help mij om vandaag te Leven en geschenken van Uw liefde uit te delen. Kleine dingen die mensenharten raken. Raak mijn ogen aan opdat ik mag kijken met Uw ogen en mogelijkheden zal zien om Uw liefde uit te delen.
Brengt U vandaag mensen op mijn pad die ik mag bemoedigen maar help mij ook om ontvankelijk te zijn voor Uw weldaden deze dag, om open te zijn en om liefde te ontvangen van anderen.
Help mij om alles wat ik doe, te doen vanuit liefde en dankbaarheid.
Ik zegen deze dag in Jezus naam. Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal