28 mei 2023

Waarheid maakt vrij

Johannes 8:31-32 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Het is tegenwoordig erg in om te zeggen dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Dat is echter een grote misleiding. Men verheft zichzelf tot God. De kosmos heeft haar eigen wetten, haar eigen waarheid. Houd je daar geen rekening mee, wil je die niet onder ogen zien, dan kom je in de problemen. Denk aan de zwaartekracht. Als je van het dak afspringt dan val je naar beneden ook al denk je dat je kunt vliegen. Zo is het met heel het leven. Als je in het verkeerde gelooft kom je vroeg of laat in de problemen. Er is een collectieve Waarheid die voor iedereen geldt. Als je deze Waarheid vindt en er naar gaat leven zal deze je bevrijden en je geluk geven en zorgen dat je in je bestemming komt. Volg je een eigen waarheid dan zul je vroeg of laat vreselijk je neus stoten.
Er is een God, een wereld, een kosmos en een spirituele werkelijkheid die geld voor ons allen. Juist door ons te laten onderwijzen in die Waarheid komt er harmonie en vrede in ons leven. Jezus is gekomen om ons de Waarheid te openbaren. De Waarheid over God, over onszelf, over het verleden, heden en toekomst. De Waarheid over de Liefde van God en de Waarheid over Zichzelf. Deze Waarheid wordt door de Bijbel een blijde boodschap genoemd, ofwel het evangelie. Het is namelijk de boodschap dat we geliefd zijn door God en dat Hij ons vergeving en genade aanbiedt en de Heilige Geest om in vrede met God en verbondenheid met Hem te leven.

Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid

Gebed

Hemelse Vader,

U bent die U bent. U bent van eeuwigheid dezelfde. U bent de Schepper van al wat is. Door Uw liefde is alles tot stand gekomen. U heeft alle wijsheid en alle verstand. Wie ben ik om mijn eigen waarheid te scheppen. Vergeef mij mijn dwaasheid en onderwijs mij in Uw goddelijke wijsheid en waarheid opdat ik inzicht mag krijgen en mag leren leven vanuit Uw Liefde. Ik dank U voor Jezus die ons de Waarheid niet alleen heeft verkondigd maar zelf ook in en vanuit deze Waarheid leefde. Ik dank U voor Jezus in wie ik de Waarheid mag ontdekken.
Schenk mij Uw Geest en onderwijs mij, leer mij wandelen in Uw Waarheid die mij en anderen zal vrijmaken opdat Uw koninkrijk van Liefde de duisternis en haar misleiding overwint.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button doneer nu