29 november 2023

Wie zonder zonde is, werpe het eerst een steen.

Joh 8:7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.

Mensen brachten een op overspel betrapte vrouw bij Jezus. De wet van Mozes gebood een dergelijke vrouw te stenigen. Maar Jezus was gekomen om mensen genade en vergeving aan te bieden. Want wie zijn wij om een ander te veroordelen terwijl er ook zonde in ons eigen hart is. Jezus wilde mensen er zich bewust van maken dat zij die deze vrouw wilde stenigen zelf in hun hart ook zonde meedragen en daardoor ten diepste net zo schuldig zijn als deze vrouw. Door haar te stenigen zouden ze daarmee ook zichzelf veroordelen. Jezus kwam de boodschap van vergeving brengen. Jezus leert ons te bidden ‘vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’.
De mensen dropen een voor een af tot de vrouw alleen met Jezus overbleef. Toen sprak Jezus die als enige het recht had haar te veroordelen haar ook vrij en zei: ga heen en zondig niet meer.
Jezus biedt ons keer op keer vergeving aan met de bedoeling dat wij ook vergeving aanbieden aan onze naaste en leren van onze fouten zodat we steeds zuiverder gaan leven vanuit Zijn Liefde.
Genade is de ruimte die we van God krijgen om fouten te maken en te leren zonder dat er veroordeling is. Laten we zo ook de ander genade geven in plaats van veroordeling. Want niet de wet zal de wereld veranderen maar de Liefde die zelf van God hebben ontvangen en die we nu mogen doorgeven.

Gebed

Heer Jezus,

Ik ben U oneindig dankbaar dat ik vergeving heb ontvangen van al mijn zonden. Ik dank U voor de genade waarin ik fouten mag maken zonder dat er veroordeling is.
Zo wil ik ook van harte vergeven een ieder die iets tegen mij heeft. Help mij ook om anderen niet te veroordelen vanuit een diep besef dat ik zelf ook niet volmaakt ben. Ik ben niet beter dan de grootste zondaar. Help mij om voor mensen die de mist ingaan te bidden om het zo voor hen mogelijk te maken tot inzicht te komen.
Help mij om niet in het oordeel te wandelen en in kritiek maar in Uw vergeving en genade. Zowel voor anderen als voor mezelf. Opdat mijn hart vol zal zijn van Uw helende Liefde.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button doneer nu