1 februari 2023

Leven uit geloof

Galaten 3:11 En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven.
Hebreeën 11:6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
Hebreeën 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Geloven is leven vanuit een diepe overtuiging, een weten dat God bestaat en dat het in dit leven gaat om te leven volgens de bedoeling van God.
Geloven is weten dat wat we hier op aarde doen, invloed heeft op de eeuwigheid.
Geloven is weten dat God van ons houd en vol liefde en genade is.
Geloven is weten dat we een hoge goddelijke bestemming hebben en voor eeuwig Hem toebehoren.
Geloven is los komen van alle aardse verkeerde verlangens en in vrijheid leren leven.
Geloven is dienen in Liefde.
Geloven is God aanbidden en Hem de eerste plaats geven in je leven.
Geloven is alles zien vanuit Gods perspectief.
Geloven is werken in Gods koninkrijk
Geloven is een goddelijke oplossing verwachten in menselijk onmogelijke situaties
Geloven is danken onder alle omstandigheden
Geloven is God verwachten.
Geloven is dankbaarheid.
Geloven is weten dat God je gebeden hoort en verhoort.

Gebed

Hemelse Vader,

U bent de Bron van mijn leven. Mijn leven komt U toe.
Schenk mij een diep innerlijk vertrouwen en een rotsvast geloof.
Help mij niet te zien op omstandigheden maar op te zien naar U.
Help mij niet op mijn eigen kracht te vertrouwen maar steeds te zien op U.
Ik richt mijn ogen op U en zie Uw schoonheid.
U vult mij met Uw wezen en geeft mij hemels perspectief.
U opent mijn ogen voor een nieuwe werkelijkheid van Uw koninkrijk.
Ik dank U voor Uw Liefde en genade dat ik Uw kind mag zijn en mij verbonden mag weten met U.
Help mij ook anderen te wijzen op deze weg van geloof en vertrouwen.
Dank U voor Uw zoon Jezus Christus die voor mij deze weg mogelijk heeft gemaakt.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button doneer nu