28 november 2020

Zie de wonderen in je leven!

Joh 10:37 Indien Ik de werken mijns Vaders niet doe, gelooft Mij niet, 38 doch indien Ik ze doe en gij Mij toch niet gelooft, gelooft dan de werken, opdat gij weten en erkennen moogt, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader.

Het probleem is niet dat er geen wonderen gebeuren in ons leven of om ons heen maar het probleem is dat we ze niet erkennen of herkennen maar alles toeschrijven aan toeval.
Zelfs specifieke gebedsverhoringen komen vaak zo normaal in ons leven dat we ze niet eens als zodanig herkennen en God ervoor danken.
We bidden voor iets en dan doet God het en dan herkennen we het wonder niet eens.
We bidden bijvoorbeeld voor een toetst of examen, een moeilijk gesprek of voor iets dat we kwijt zijn en vragen God ons te helpen. Als God ons dan helpt is dat zo natuurlijk dat we denken dat we het zelf hebben gedaan en vergeten vaak God te danken.
Denk aan alle zegeningen, de goddelijke bescherming van de bijna ongelukken. De wonderen in de natuur, het wonder van het leven. Als je in een duister spiraal zit zie je geen wonderen ook al gebeuren ze voor je neus. Alles is negatief en als er iets positiefs gebeurt buigen we het wel weer om naar iets negatiefs. We kunnen echter kiezen voor een totaal andere houding en ons gaan richten op de wonderen in en om ons heen. Dan gaat Jezus zich aan ons openbaren en gaan er ook steeds meer wonderen gebeuren in je leven.

Mat 19:29 Toen raakte Hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof.

Gebed

Heer Jezus,

Dank U voor de wonderen in mijn leven.
Raak mijn ogen aan opdat ik Uw wonderen zal zien in mijn leven en om mij heen en mijn hart zich zal vullen met dankbaarheid en aanbidding.
Vergeef mij dat ik U zo vaak vergeet te danken voor de bijzondere dingen die in mijn leven gebeuren.
Vergeef mij dat ik mij zo vaak richt op al het negatieve waardoor ik Uw wonderen niet meer zie.
Help mij in alles U te herkennen en U te volgen.
Help mij weer in wonderen te gaan geloven en ze te herkennen in mijn leven.
Help mij een dankbaar mens te zijn los van alle omstandigheden.
U bent het grootste wonder in mijn leven.
Dank U voor Uw overweldigende oneindige en onvoorwaardelijke Liefde.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal