13 juni 2021

Al het goede komt van boven.

Jakobus 1:17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten

We steken zoveel tijd en energie in onze eigen ambities, om iets te bereiken waardoor wij menen gelukkig te worden. Het is echter een valstrik zoals een spreekwoord zegt: 'Het hebben van een zaak is het einde van het vermaak'. Hoeveel succesvolle mensen eindigen niet diep ongelukkig omdat ze ontdekken dat hun succes hen niet gelukkig maakt?
Nee het enige wat ons diep kan vervullen daalt van boven neer. Van God. Alles wat van God komt vervult ons hart met vreugde en geeft blijvende vervulling.
Geluk is niet uit te drukken in succes, geld, roem, of andere aardse termen. Geluk is de staat van onze ziel en heeft ten diepste te maken met onze relatie met God. Dit staat volkomen los van onze aardse omstandigheden. Daarom dat de apostelen Paulus en Silas konden zingen in de gevangenis en dat ook wij ons in alle omstandigheden ons kunnen verheugen in Gods Liefde.
Als we eenmaal ontdekken wat echte voldoening geeft en blijvende vreugde, zijn we niet meer afhankelijk van de wereld voor ons geluk maar naderen we steeds tot de Bron van ons geluk, de Vader der Lichten.

Johannes 4:13-14 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.
Jesaja 12:3 Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.

Gebed

Hemelse Vader, Goede God,

Al het goede komt van U. U verzadigt onze ziel overvloedig met het goede opdat wij overstromen.
Bij U zijn de bronnen van eeuwige vreugde en geluk.
Help mij om niet het geluk van aardse dingen te verwachten en daar al mijn geld tijd en energie in te steken ten koste van mijn relatie met U en het goddelijk leven.
Ik dank U voor Uw Zoon Jezus Christus die ons te drinken geeft uit de Bron van levend water en ons weer teruggebracht heeft tot de Hemelse Bron en deze voor ons heeft ontsloten door Zijn leven.
Ik dank U voor Uw Heilig Geest die het goddelijk leven in mijn heeft verwekt en van waaruit ik nu mag leven.
Help mij om mij vandaag te richten op het hemelse blijvend geluk in plaats van aards tijdelijk geluk en help mij vandaag tot zegen te zijn voor mijn naaste en zo Uw Liefde door te geven.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal