22 september 2021

Het verlangen naar God

Psalmen 27:4 Een ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.

Als je eenmaal iets hebt geproefd van de heerlijkheid van God, dan verlang je erna om voor altijd bij Hem te zijn. Niks hier op aarde kan de heerlijkheid van God en Zijn tegenwoordigheid vervangen of evenaren. Daarom dat mensen die echt een ontmoeting met God hebben gehad, niet zoveel waarde meer hechten aan materiële zaken. Toen door door het werk van Jezus Christus de Heilige Geest voor het eerst werd uitgestort op Zijn discipelen werden zij zo vervuld van de heerlijkheid van God dat ze er dronken uitzagen.
Hand 2:15-17 Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag; maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joel: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees
God nodigt ons uit te komen in Zijn heiligdom. Hij wil Zijn heerlijkheid, Zijn Liefde, Zijn hemelse schatten met ons delen. Als we eenmaal Zijn Liefde hebben ervaren vervagen al onze problemen maar ook onze aardse ambities. Uiteindelijk blijft er nog maar een verlangen over en dat is te zijn in Zijn aanwezigheid en Zijn Liefde uit te dragen. Jezus leefde volledig in en vanuit deze Liefde voor Zijn Vader. In Zijn voetsporen wandelen is het enigste wat echte diepe voldoening geeft. Wij zijn geschapen voor een liefdesrelatie met God en om Hem te dienen geeft ons volledige vervulling.

Johannes 4:34 Jezus zeide tot hen: Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen.

Gebed

Hemelse Vader,

U bent de Bron van mijn leven. In Uw Liefde wil ik voor eeuwig schuilen. Door Uw wijsheid wil ik onderwezen worden en in Uw wegen wil ik wandelen. Mijn liefde gaat naar U uit. Mijn verlangen gaat naar U uit. Vul mij met Uw Heilige Geest en leer mij te wandelen in Uw heilige wegen. Help mij om tijd door te brengen in Uw heiligdom in gemeenschap met U.
Leer mij in de voetsporen van Uw Zoon Jezus te wandelen en Uw Liefde aan de mensen te tonen die U mij op mijn pad brengt.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal