26 mei 2024

Wedergeboorte

Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
Johannes 3:6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Jezus onderwijst hier mensen dat ze opnieuw geboren moeten worden. Hij bedoelt hier niet reïncarnatie maar ons innerlijke mens moet nieuw leven ontvangen uit God.
Van nature zijn we afgescheiden van God en Jezus is gekomen om de verbinding met God weer tot stand te brengen. Deze innerlijke reiniging waarbij we vergeving ontvangen, een diepe vrede, innerlijke rust en een diep weten van binnen, is het werk van de Heilige Geest in ons. Deze wedergeboorte waarbij we nieuw leven van God ontvangen komt niet door menselijke inspanning maar juist door een diepe oprechte erkenning dat we het zelf niet kunnen en dat we vergeving nodig hebben. Wedergeboorte ontstaat op het moment dat we vanuit deze innerlijke erkenning van onze eigen tekortkoming en zwakheid tot Jezus naderen en Hem vragen ons te vergeving en ons te brengen in het Licht van de Vader en ons te leiden op het pad van de Liefde. Niet door eigen inspanning maar juist door overgave ontvangen we vergeving en vrede van God en nieuw goddelijk leven wat in ons hart wordt uitgestort door de Heilige Geest. Na de wedergeboorte moeten we nog leren wandelen in het Licht en onze nieuwe mens moet groeien en de oude mens in ons geleidelijk gaan vervangen.

Johannes 6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

Gebed

Heer Jezus,

Diep van binnen weet ik en erken ik dat ik het pad van Uw Licht niet kan bewandelen. Ik schiet tekort en ben niet in staat deze weg te gaan. Ik heb veel brokken gemaakt en heb veel mensen pijn gedaan met woorden en daden. In nederigheid kom ik tot U en vraag U om vergeving en diepe reiniging van alles in mij wat niet goed is.
Schenk mij Uw Geest en Uw kracht en breng mij in verbinding met God de Vader opdat ik vanuit Zijn liefde in afhankelijkheid van Hem mag leren leven.
Help mij mijn oude mens te overwinnen met zijn verkeerde verlangens en onzuiver motieven en help mij te leven vanuit Uw Liefde vanuit de nieuwe innerlijke mens die verbonden is met U.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button doneer nu