5 april 2020

Geef ons elke dag ons dagelijks brood

Lukas 11: 2 Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; 3 geef ons elke dag ons dagelijks brood;

Jezus leerde Zijn leerlingen om elke dag om vers Brood te vragen.
We hebben elke dag vers geestelijk voedsel nodig. Onze Vader wil ons dat geven. Iedere dag.
De Israelieten kregen toen ze door de woestijn trokken iedere dag vers manna uit de hemel. Dat was het brood van God in het natuurlijke.
Jezus legt in Johannes 6 uit dat Jezus het echte Manna is, het ware geestelijk voedsel, het Brood wat uit de hemel komt.
Joh 6:35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Jezus is altijd bij ons. Hij reikt ons iedere dag vers voedsel aan. Toch zullen we iedere dag wel aan de ontbijttafel moeten verschijnen om dit Brood tot ons te nemen.
Jezus wil Zichzelf met ons delen. Iedere dag. Hij weet wat je dagelijks nodig hebt.
Slaan we een dag of meerdere dagen over dan krijgen we geestelijk honger en worden we zwak. We willen ons dan gaan vullen met ongezonde dingen om de honger niet meer te voelen.

Ez 2: 8 Jij, mensenkind, luister naar mijn woorden en wees niet opstandig zoals dat volk. Doe je mond wijd open en eet wat ik je te eten geef.

Gebed

Hemelse Vader,

Ik dank U dat U Jezus heeft gezonden. Het Brood uit de hemel voor mij.
Ik verschijn voor Uw aangezicht om mijn dagelijks voedsel in ontvangst te nemen.
Ik wil me door U laten onderwijzen, me door U laten bemoedigen, me opnieuw afstemmen op Uw liefde.
Help mij vandaag Uw wil te doen en tot zegen te zijn voor mijn omgeving en zo Uw Licht uit te dragen.
Help mij om dagelijks voor Uw troon te verschijnen om het voedsel tot me te nemen wat ik dagelijks nodig hebt.
Help mij mijn bordje leeg te eten ook als ik het niet zo lekker vind.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal