11 december 2018

Teleurstelling als leraar

2 Kor 12:7 Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.

Ieder mensen heeft teleurstelling in zijn leven nodig om ons karakter te vormen. Als we alleen maar in de overwinning zouden wandelen en alles zou lukken dan zouden we naast onze schoenen gaan lopen en kan God niks meer door ons heen doen.
We zouden ons beter gaan voelen dan de ander.
We kunnen op twee manieren reageren op teleurstelling. We kunnen boos worden en onszelf of anderen gaan verwijten of we kunnen de teleurstelling omarmen als geschenk van God om te leren.
Teleurstelling heeft te maken met verkeerde verwachtingspatronen, een verkeerde ego gerichte houding of je vertrouwen stellen op verkeerde dingen of mensen. Je kunt zelfs teleurgesteld zijn op God omdat Hij niet heeft gedaan wat jij wilde. Ook dat heeft te maken met ego. Jij weet het beter dat God.
Paulus kon vreselijk boos worden op God en teleurgesteld dat God niet zijn probleem wegnam maar Paulus aanvaarde zijn kruis en was een uitermate vruchtbaar instrument in Gods hand.
Als je vreselijk teleurgesteld bent in iemand, dan heb je teveel op die ander vertrouwd. Het is ego.
Als je teleurgesteld bent in jezelf heb je teveel van jezelf verwacht. Het is ego.
Als je teleurgesteld bent in God vloeit dat voort uit een verkeerd Godbeeld en voldoet Hij niet aan jouw verwachting. Het is ego.
Als we teleurstelling omarmen als leermeester wordt ons ego steeds kleiner en kan God groter worden in ons en tot Zijn doel komen in ons leven.

We moeten teleurstelling ook niet gelaten over ons heen laten komen maar actief de les aanvaarden die er in zit en ons inspannen te veranderen. Anders blijft dezelfde les zich herhalen in ons leven.

Gebed

Heer Jezus,

U bent verraden door Uw vriend, verlaten door Uw discipelen, veroordeeld door Uw eigen volk en zelfs in Uw moeilijkst moment verlaten door God Uw Vader. Als een iemand teleurgesteld zou mogen zijn dan bent U het wel.
Maar U bleef in alles in Liefde en vergeving.
Help mij om teleurstellingen te omarmen als leermeester in mijn leven om te sterven aan mijn ego en te groeien in Uw Liefde.
Help mij om teleurstellingen te laten zijn als een spiegel voor mijn ziel die laat zien op welke gebieden ik nog in mijn ego zit.
Help mij om goed om te gaan met teleurstellingen in mijn leven en daarin te reageren in liefde en vergeving naar mezelf en naar anderen en zo te groeien in karakter.
Vergeef mij mijn hoogmoed en trots die nog zo vaak gekwetst wordt.
Vergeef mij dat ik mijn vertrouwen vaak stel op verkeerde bronnen.
Help mij om God niet voor te schrijven wat Hij moet doen maar leer mij Zijn volmaakte wil te verstaan en daarin te wandelen.
Help mij om mij niet te verheffen boven anderen en geen verkeerde verwachting van mezelf, anderen of U te hebben.
Onderwijs mij in de weg van nederigheid, liefde, vergeving, overgave en vertrouwen.
Help mij de les te aanvaarden en mijn houding te veranderen.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal