15 december 2019

Verheug je in Gods onderwijzing

Ps 119: 97 Hoe lief heb ik uw wet!
Zij is mijn overdenking de ganse dag.
98 Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden,
want het is altoos bij mij.
99 Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters,
want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.
100 Ik heb meer inzicht dan de ouden,
want ik bewaar uw bevelen.

De psalmdichter David was een vlijtige leerling. Hij hield van het leren van en overdenken en bezig zijn met Gods onderwijzingen. Hij had een bereidwillig hart om onderwezen te worden. Daardoor is hij wijs en verstandig geworden en kon God hem gebruiken. David was corrigeerbaar en nederig van hart. Hij was zich bewust dat hij de wijsheid niet in pacht had maar dat deze bij God te vinden was en geopenbaard werd in de Wet.
Wet en geboden zijn voor ons vieze woorden geworden. We laten niemand ons iets gezeggen. Iedereen zijn eigen waarheid is ons motto. Het is goed om niet zomaar iets aan te nemen en om zelf ook goed na te denken en te toetsen. Maar de mensheid slaat door.
We vinden het vaak moeilijk om dingen aan te nemen van een ander. Zelfs niet als die ander een deskundige is. Mensen zijn niet volmaakt en daarom is het goed om waakzaam te blijven. Maar het gevaar bestaat dat onze houding zo ook is naar God en de Bijbel.
We laten ons niks opleggen als Waarheid. We aanvaarden geen waarheid meer buiten onszelf. Het gevolg is dat we maar langzaam groeien en blijven zoeken. Het is mijn ervaring dat juist het aanvaarden dat ik niet de waarheid in pacht heb maar God wel, dat juist die houding rust en vrede geeft. De Bijbel aanvaarden als goddelijk boek waaraan ik mijn leven mag meten en toetsen en waarin God tot mij mag spreken geeft rust en vrede en stabiliteit in zware tijden. Mij buigen voor Gods Waarheid en mijn eigen waarheid opzij zetten brengt leven en vrijheid. Ik kan met psalmdichter David getuigen dat God getuigenissen zoveel mooier en zuiverder zijn, krachtiger zijn en meer wijsheid bevatten dan alle menselijke wijsheid van wijsgeren en wetenschappers bij elkaar.
Ik nodig je dan ook uit om het Boek der boeken in je leven te verheffen boven alle boeken en je te laten onderwijzen door Gods onderwijzingen met een leerbare en nederige houding. Dan zul je wijzer en verstandiger worden dan al je menselijk leermeesters omdat God zelf je Onderwijzer wordt.

Gebed

Heer Jezus,

In nederigheid kom ik tot U en ik erken dat U de Waarheid bent en dat alle wijsheid, kennis, inzicht en alles wat te weten is zich in U bevind.
Vergeef mij mijn hoogmoed en trots en help mij een bereidwillige houding te hebben om onderwezen te worden door U, ook in die dingen die ik moeilijk vind.
Ik wil niet langer weg lopen van Uw onderwijzingen maar mij buigen met een leergierige houding om onderwezen te worden in de leerschool van mijn leven.
Ik wil U Woorden leren, overdenken en toepassen in mijn leven.
Ik wil leren mij te buigen voor de Waarheid ook al vind ik dat moeilijk.
U weet het beter dan ik. U bent God, ik niet!
Leer mij Uw Woord, de Bijbel als belangrijkste boek in mijn leven te aanvaarden en help mij Uw onderwijzingen te begrijpen en geef mij openbaring opdat het Leven tot mij mag stromen vanuit Uw Woord.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal