12 juli 2020

Echt zijn, leven vanuit je eigen wil.

Exodus 3: 14 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Isralieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.

Hoe vaak zijn we echt onszelf? We doen ons vaak anders voor dan we werkelijk zijn. We willen geaccepteerd worden door de ander en daarom doen we ons anders voor. Dat kost niet alleen heel veel energie. We vallen vroeg of laat toch door de mand. We raken steeds meer onszelf kwijt en weten op den duur niet meer wie we werkelijk zijn. Leren jezelf te zijn is bevrijdend. Je mag zijn wie je bent. Jij bent zo door God geschapen en gewild. Juist door jezelf te zijn en steeds meer jezelf te worden eer je God. Jij bent uniek. Laat je uniek zijn stralen voor God. Leef vanuit je innerlijk. Leef vanuit je eigen keuze en wil. Doe dingen omdat je dat zelf graag wilt en niet omdat de ander dat wil. Ook als je iets doet voor een ander, doe dat dan omdat jij ervoor kiest dat te doen en niet omdat jij jezelf gedwongen voelt.
Zelfs als iemand je dwingt iets te doen kun je nog in je eigen wil blijven en kiezen het te doen in liefde.
Jezus legt dat uit.
Lukas 6:29 Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen.
Ons grootste voorbeeld hierin is Jezus. Hij koost ervoor naar het kruis te gaan en daar voor ons te sterven en deed het in liefde. Niemand kon hem ooit iets dwingen te doen buiten zijn wil om. Ook Zijn uitroep, Vader, niet mijn wil maar Uw wil geschiedde, was een keuze van Zijn wil. Hij wilde Zijn Vader meer dienen dan Zichzelf.

Gebed

Heer Jezus,

U bent zon voorbeeld voor mij. U leefde zo vanuit verbondenheid met God in Liefde. U liet Zich nooit leiden door wat mensen van U dachten of door de nood om U heen. Mensen konden U niet dwingen of manipuleren omdat U alles deed in en vanuit verbondenheid met God. U was en bent echt zoals God echt is. Help mij om mezelf te zijn en te leven vanuit mijn wil in verbondenheid met U. Leer mij uniek te mogen zijn en me te laten leiden door Uw Geest en niet door omstandigheden, door wat mensen zeggen of denken. Ik mag zijn wie ik ben. Leer mij trots en dankbaar te zijn op wie ik ben in Uw Liefde.

Amen


vorige

♥ Doneer online ♥
Robert van Mierlo
© Leven in God ministry is afhankelijk van giften. Je donatie wordt erg op prijs gesteld
.

button ideal