Week boodschap

Live Healing, vrij van depressie, zorgen, angsten

Cursus leren bidden

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 55 gasten en geen leden online

hemel is echtrobert hVideo boodschap
Jaren geleden heb ik een buitengewone ervaring mogen beleven van een rondleiding in het paradijs in mijn geest. Ik heb daar dingen gezien en ervaren die mij nieuwe inzichten hebben gegeven over de werkelijkheid van de hemel en het paradijs.
De hemel of het paradijs is niet enkel een plaats waar wij heen gaan na de dood. Nee, het paradijs is een parallelle werkelijkheid die om ons heen is in een ander dimensie gelijktijdig met onze aardse werkelijkheid zoals wij die kunnen waarnemen met onze 5 zintuigen van ons lichaam. Het aardse en het hemelse zijn elkaar verlengde en zijn met elkaar verbonden.

Veel mensen hebben in een spirituele ervaring of tijdens een BDE ervaring een ervaring met het paradijs of de hemel. Er zijn ook mensen die engelen ontmoeten, boodschappen van God krijgen of andere tekenen ontvangen die wijzen op een andere werkelijkheid die mooier, beter en schoner is dan de onze.
De meeste religies spreken ook over deze onzichtbare werkelijkheid. Meestal als een beloning voor na onze dood als we goed leven.

Er bestaan veel misvattingen over de hemel, waar deze is en hoe we toegang kunnen krijgen tot de hemel. Vaak berust deze leer op inspanningen die wij zouden moeten doen om de hemel te verdienen.

De spirituele Leraar Jezus bracht een revolutionaire boodschap over de hemel en het paradijs. Hij noemde dit het Koninkrijk van God en vertelde dat het heel dicht nabij was. En tegen Zijn leerlingen vertelde Hij dat zij de weg wisten er naartoe en dat zij binnenkort met Hem daar zouden zijn. Jezus kondigde dit aan een hele korte tijd voordat Hij naar de hemel ging en de Heilige Geest heeft uitgestort. En juist deze Heilige Geest heeft het Koninkrijk in ons hart gebracht.

Luk 17:20 De Farizeeërs vroegen aan Jezus wanneer het Koninkrijk van God zou komen. Jezus antwoordde: "Het Koninkrijk van God komt niet zó, dat je het kan zien. 21  Je zal niet kunnen zeggen: ‘Kijk, hier is het,’ of: ‘Kijk, daar is het!’ Want het Koninkrijk van God is binnenín jullie." 

 

Joh 14:3  Wanneer Ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben. 4 Jullie weten waar Ik naartoe ga, en jullie weten de weg daarheen...."

Jezus overbrugde de kloof die was ontstaan tussen de mensheid en God en bracht de mens weer in verbinding met God door de Heilige Geest. Jezus leerde dat we niet door eigen inspanningen het Koninkrijk van God kunnen binnengaan maar enkel door geloof en overgave aan Jezus. Want de mens was vanuit zichzelf niet in staat de kloof te overbruggen. Jezus heeft het voor de hele mensheid gedaan namens ons. Daarom kon Jezus ook zeggen: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.

Dat is geen arrogantie, hoogmoed of trots maar een liefdevol aanbod van Zijn genade. Jezus biedt Zijn leven aan om ons te brengen in Zijn Koninkrijk, de hemel, het paradijs. Niet straks na onze dood maar NU in onze geest om van daaruit het paradijs ook weer zichtbaar te maken hier op aarde. Het is de pure onvoorwaardelijke goddelijke Liefde die, als wij ons daaraan over geven, ons brengt in het paradijs.

Als je hier op aarde bent wedergeboren door Gods Geest hebt je de Heilige Geest in je en ben je al in je geest in de hemel. Sterven is dan slechts het afleggen van je aardse tent. Je gaat dan niet naar de hemel. Je bent daar al lang maar wordt niet langer verhindert door je lichaam.


In onderstaande video ga ik hier wat dieper op in en vertel ik ook iets van mijn persoonlijke ervaring van mijn rondleiding in het paradijs.