Week boodschap

Rein, zuiver en gezond leven
In een toxische wereld

Cursus co-creëren met de Heilige Geest

Helende reis met Jezus online

Werkelijk, het had echte impact en ik voelde het echt, de tranen kwamen en ik had dit niet verwacht, maar het voelt zo goed,

Gratis e-book Kerk zonder muren

cover kerk zonder muren 75Download hier gratis mijn nieuwste e-book. Kerk zonder muren.
Nieuwe kijk op geloof en samenleving. God op aarde.

Bezoekers online

We hebben 125 gasten en geen leden online

aardeSteeds meer mensen zijn bezig met de vraag wanneer de wereld vergaat . Er zijn veel tekenen die wijzen op het einde van het bestaan van de mensheid. Kijk naar het milieu, de problemen van oorlogsdreigingen, opwarming van de aarde, energie voorziening, wegvallen van aardse zekerheden, economische crisis, aantasting ozon laag, enz. enz. Ook de Bijbel geeft duidelijk aanwijzingen over het einde van de aarde.

Aan de andere kant zijn er boodschappen van hoop, een toenemend spiritueel bewustzijn, een boodschap dat we het met elkaar gaan redden als we massaal vanuit een ander bewustzijn gaan leven. Maar is er tijd genoeg om deze verandering met elkaar aan te kunnen? Krijgen we hulp van aliens of andere buitenaardse hulp? Hulp van verlichte meesters? Is er eigenlijk wel een Plan? Is er iemand die alles in de gaten houd en in Zijn hand heeft?

Als we goed de schepping en de mensheid bestuderen dan kunnen we weten dat er een Plan is. Een Bewustzijn die alles tot nu toe heeft geleid. Dat kan niet anders als je eerlijk bent. Als je dat eenmaal durft te aanvaarden en tot besef komt dat er Iemand is die alles in Zijn hand heeft en dat Iemand die zo een schepping en universum kan maken zonder twijfel ook een oplossing heeft voor onze in onze eigen ogen grote en onoplosbare problemen. Dan komt er een stuk ontspanning in je leven. Een innerlijke rust en vertrouwen. Het komt allemaal goed.

Overgave aan je Schepper geeft zo'n diepe rust en vrede. Alles zal goed komen hoe dan ook. We hebben niet alle antwoorden maar dat hoeft ook niet. Vertrouwen is voldoende. We moeten leven alsof vandaag de dag de laatste dag van ons leven is en plannen maken alsof we voor eeuwig op deze aarde blijven leven. Want niemand weet aan het begin van de dag of je het einde van de dag wel haalt. Dus leef in het heden en geef je leven betekenis voor de ander. Wees ieder moment klaar om God te ontmoeten en vertrouw je geliefde toe in Gods handen. Wees bezig met wat je taak is hier op aarde en maak plannen voor de verre toekomst en geloof in wonderen. Ons leven zit niet vast aan deze vergankelijk aarde maar is verbonden met de onvergankelijke God.

Ik sluit af met een mooi gedeelte uit de Bijbel die samenvat hoe we in deze onzekere tijd mogen leven met onze hoop op een blijvende werkelijkheid.

De eisen van het nieuwe leven. 1 Petr 1:13-25

13 Houd je verstand er dus bij en let goed op. Vertrouw er helemaal op dat God goed voor jullie zal zijn op de dag dat Jezus terugkomt.
14  Luister niet meer naar de verlangens van je oude ‘ik.’ Die zijn nog uit de tijd dat jullie nog niets van het goede nieuws wisten. Maar luister nu als gehoorzame kinderen naar God.
15  Hij heeft jullie geroepen om voor Hem te leven. God is heilig. Daarom moeten jullie ook heilig leven in alles wat jullie doen.
16  Want er staat in de Boeken: "Leef heilig, want Ik ben heilig."
17  Jullie mogen Hem als Vader om hulp roepen. Hij trekt niemand voor, maar beoordeelt alle mensen naar wat ze hebben gedaan. Leef dan ook vol ontzag voor Hem, zolang jullie hier als vreemdelingen op aarde wonen.
18  Hij heeft jullie vrijgekocht van de zinloze manier van leven die jullie van je voorouders hadden geleerd. Maar onthoud dat jullie niet met goud of zilver zijn vrijgekocht.
19  Jullie zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus, het volmaakte Offerlam.
20  Hij was er al vóórdat de wereld werd gemaakt. Maar pas nu, aan het eind van de tijd, is Hij voor ons gekomen.
21  God heeft Hem teruggeroepen uit de dood en weer levend gemaakt. Daarna heeft Hij Hem alle hemelse macht en majesteit gegeven. Hij wilde dat jullie door Jezus helemaal op God zouden vertrouwen.
22  Doordat jullie gehoorzaam zijn geworden aan de waarheid van God, is jullie binnenste nu helemaal schoon. Daardoor kunnen jullie werkelijk van de broeders en zusters houden. Houd dan ook altijd met je hele hart van elkaar.
23  Want jullie zijn opnieuw geboren. Nu niet uit sterfelijke, menselijke ouders, maar uit God Zelf, door het levende en eeuwige woord van God.
24 Want in de Boeken staat: "De mensen zijn net als gras. En hun schoonheid is net als een bloem in het veld. Het gras verdroogt en de bloem valt af.
25  Maar het woord van de Heer blijft voor eeuwig." En dat woord is het goede nieuws dat jullie hebben gehoord.

Graag wil ik de onderstaande boekje bij je aanbevelen die ik geschreven heb over dit onderwerp vanuit de gedachte dat er nog hoop is.
We hebben niks aan doemdenken terwijl het is ons macht ligt een bijdrage te leveren aan de oplossing voor een liefdevolle wereld.
We kunnen de aarde helen.
Het Masterplan
Liefdevolle maatschappij